Официальный сайт Вавада казино - одно из самых топовых казино, с бонусами за регистрацию и множеством рабочих зеркал. Najlepsze kasyno online w Polsce. Najfajniejsze automaty i ruletki zebrane są tutaj - F1 casino - Wejdź i zarejestruj się. Duże wygrane i uczciwe wypłaty! Oficjalna strona Vavada Casino Poland!

Immediate Edge PlattformInformieren Sie sich über die Vorteile von Immediate Edge.

Вход на Кракен Онион Kraken Зеркало Мега сайт - Мега зеркало - Мега ссылка - Как зайти на мегу? Мега даркнет маркет. Покупаю на Kraken darknet

Wgląd do matury – pierwszy krok do odwołania się od wyników.

W końcu, po ponad miesiącu niecierpliwego oczekiwania, maturzystki i maturzyści poznali wyniki swoich egzaminów maturalnych. Ze wstępnych danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki wynika, że maturę zdało 78,2% wszystkich absolwentów 2022, prawo do poprawki ma 15,5%, a matury nie zdało 6,3% absolwentów. Warto wiedzieć, że każdy ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej. I dobrze jest z tego prawa skorzystać, jeśli tylko macie jakiekolwiek wątpliwości, co do wyników.

Być może cała procedura wyda Wam się skomplikowana, ale wbrew pozorom jest to dosyć proste, a im wcześniej, tym lepiej, zwłaszcza jeśli wybieracie się na studia.

Absolwent może ubiegać się o wgląd do swojej pracy w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. W tym celu należy złożyć wiosek dostępny na stronach OKE do dyrekcji okręgowej komisji egzaminacyjnej w swoim regionie.

Po otrzymaniu informacji z OKE absolwent stawia się w wyznaczonym przed dyrektora miejscu i czasie, obowiązkowo z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Czas trwania wglądu nie może być krótszy niż 30min. Wnioskodawca musi stawić się osobiście i bez osób towarzyszących. Poza osobą uprawnioną do wglądu obecny jest również pracownik okręgowej komisji egzaminacyjnej. Przed rozpoczęciem wglądu pracownik OKE informuje absolwenta o tym, czy jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania merytoryczne dotyczące rozwiązań, zadań, liczby punktów przyznanych przez egzaminatora lub czy istnieje możliwość rozmowy z ekspertem przedmiotowym.

Podczas wglądu możliwe jest robienie zdjęć całej lub części pracy, a także sporządzanie notatek. Do tych drugich potrzebne materiały zapewnia pracownik OKE.

Jeśli podczas wglądu absolwent zgłosi zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy, w tym liczby punktów przyznanych przez egzaminatora, w pierwszej kolejności okręgowa komisja egzaminacyjna powinna dążyć do rozwiązania wątpliwości podczas wglądu.

Dopiero po wglądzie absolwent ma możliwość złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów. Wniosek i uzasadnienie składa się w odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Jeśli zastrzeżenia dotyczą np. sumowania liczby punktów przyznanych za rozwiązanie poszczególnych zadań, weryfikacji dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora OKE. W przypadku zastrzeżeń związanych z  merytoryką osoba posiadająca uprawnienia egzaminatora maturalnego z danego przedmiotu dokonuje ponownej oceny rozwiązań wskazanych zadań.

Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów. W odwołaniu należy wskazać zadania, co do których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów. Należy pamiętać o dodaniu do wniosku merytorycznego uzasadnienia – bez tego wniosek nie zostanie przekazany do KAE! Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

W przypadku podwyższenia wyniku dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje świadectwo dojrzałości, jeżeli absolwent spełnił warunki niezbędne do zdania egzaminu, lub anuluje dotychczasowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane 5 lipca 2022 r. / 9 września 2022 r., i wydaje nowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie. Absolwent jest zobowiązany do zwrotu anulowanych dokumentów.

Przepisy dotyczące wglądu i dalszych procedur znajdziecie na stronie 16 aneksu Informatora maturalnego, a instrukcję krok po kroku u Baby od polskiego.

Perspektywiczna Maturzystka