MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik, podczas uroczystego podsumowania prac Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej rektor SGGW, prof. dr hab. Michał Zasada odczytał List poparcia rektorów na rzecz edukacji klimatycznej.

Kryzys klimatyczny to bez wątpienia jedno z największych wyzwań, przed którymi stoimy jako społeczeństwo oraz cywilizacja. Nauka nie ma tu już żadnych wątpliwości, jak wskazuje bowiem szósty raport podsumowujący prace Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC): Bezdyskusyjne jest, że wpływ człowieka doprowadził do ogrzania atmosfery, oceanów i lądów. Międzynarodowa społeczność naukowa podkreśla nie tylko powagę zagrożenia wynikającego z tego faktu, lecz przede wszystkim rozległe konsekwencje społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, zdrowotne czy etyczne, z którymi mierzyć będziemy się w niedalekiej przyszłości.

A jednak, chociaż eksperci i ekspertki od lat dostarczają nam różnorodnych narzędzi i rozwiązań dla przeciwdziałania temu zagrożeniu, nadal nie są one wdrażane w odpowiednim tempie i skali. Wynika to z faktu, że kryzys klimatyczny jest niezwykle złożonym problemem, wymagającym szerokiego i rzetelnego spojrzenia, a tej właśnie perspektywy nam brakuje ‒ po pierwsze: z powodu niewystarczającego zrozumienia powagi tego problemu wśród decydentów oraz ‒ szerzej ‒ w społeczeństwie, po drugie: z racji wynikających z tego wieloletnich zaniedbań w obszarze działań na rzecz ochrony klimatu.

Kolebką całościowego i kompleksowego myślenia o świecie i jego problemach od wieków pozostaje środowisko uniwersyteckie. Jego rola wydaje się szczególnie istotna w Polsce, gdzie zasięg edukacji akademickiej jest wyjątkowo szeroki. Oznacza to jednak także ogromną odpowiedzialność i potencjalnie potężny wpływ środowiska akademickiego na społeczeństwo, w szczególności na osoby o wykształceniu wyższym, spośród których najczęściej wyłaniamy jednostki dokonujące odkryć i wynalazków czy podejmujące przełomowe decyzje polityczne, biznesowe oraz administracyjne.

Powszechna i systemowa edukacja klimatyczna ma więc kluczowe znaczenie dla zwiększania świadomości na temat zmiany klimatu i możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom wpływu człowieka na środowisko.

Mając na uwadze powyższe jako Rektorzy, apelujemy o wprowadzenie w Polsce powszechnej, rzetelnej i kompleksowej edukacji klimatycznej na wszystkich szczeblach nauczania. Realizacja tego celu wymaga ścisłej, partnerskiej i konstruktywnej współpracy między instytucjami rządowymi, samorządami, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi, ugrupowaniami politycznymi, młodzieżą, rodzicami oraz środowiskiem naukowym i akademickim. Chcemy niniejszym wyrazić naszą gotowość do podjęcia tejże współpracy ze wszystkimi wyrażającymi taką wolę podmiotami.

Deklarujemy także, że ‒ działając w ramach swoich uprawnień i możliwości ‒ już teraz zwiększymy nasze wysiłki oraz wspólne starania na rzecz stworzenia kolebki odpowiedniej edukacji klimatycznej w zarządzanych przez nas ośrodkach akademickich. Do współuczestnictwa w tym przedsięwzięciu jak najszerzej włączymy społeczność uniwersytecką, zapewnimy też i wdrożymy rozwiązania, prowadzące do jak najszybszej realizacji wizji powszechnej edukacji klimatycznej, wypracowanej przez Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland.

 

Źródło: https://www.sggw.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt