MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Utworzenie Akademii Mazowieckiej z Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku zakłada ustawa, którą w czwartek uchwalił Sejm. Akademia ma rozpocząć działalność 1 października br.

Za przyjęciem ustawy głosowało 435 posłów, jeden był przeciwko, a siedmiu wstrzymało się od głosu.

Podpisy pod projektem ustawy o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku złożyli posłowie KP, KO, Lewicy i PiS.

"Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku jest prężnie działającą uczelnią, która w pełni zasługuje na to, aby uzyskać status akademicki" – czytamy w uzasadnieniu projektu. Zgodnie z projektem Akademia Mazowiecka w Płocku ma powstać 1 października br. w miejscu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Nadzór nad nią ma sprawować minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Z projektu wynika również, że mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku staną się mieniem akademii z dniem jej utworzenia. Akademia przejmie też z dniem utworzenia prawa i zobowiązania Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Z dniem utworzenia akademii pracownicy zatrudnieni w Mazowieckiej Uczelni Publicznej staną się pracownikami akademii, a studenci Mazowieckiej Uczelni Publicznej – staną się studentami akademii.

W uzasadnieniu projektu podano, że uczelnia prowadzi kształcenie na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Obecnie w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku kształcenie jest realizowane na 11 kierunkach pierwszego stopnia i 4 kierunkach drugiego stopnia oraz na 2 jednolitych magisterskich o profilu praktycznym w ramach trzech wydziałów. Zaznaczono, że uczelnia wciąż poszerza ofertę kształcenia, szczególnie w zakresie studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich.

W uzasadnieniu podano, że procedowane są wnioski o utworzenie na uczelni dwóch jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: lekarskim i psychologii.

"Wczoraj otrzymaliśmy od Ministerstwa Edukacji i Nauki zgodę na prowadzenie psychologii na jednolitych studiach magisterskich. Rozpoczęliśmy właśnie rekrutację na ten kierunek. Mam nadzieję, że w tym roku od 1 października będziemy kształcić pierwszych studentów" – poinformował w środę na posiedzeniu komisji rektor uczelni prof. Maciej Słodki.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano też, że Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku ma bardzo dobre zaplecze dydaktyczne dostosowane do kształcenia praktycznego, które wciąż jest modernizowane i udoskonalane. Studenci uczą się w nowoczesnych aulach, laboratoriach i pracowniach specjalistycznych, korzystają z dobrze wyposażonej biblioteki i z obiektów sportowych.

 

Źródło: https://naukawpolsce.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt