MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Europejski Instytut Innowacji i Technologii EIT ogłosił listę 26 konsorcjów wybranych do finansowania w inicjatywie EIT HEI. Na liście zwycięskich projektów znajduje się 10 uczelni z Polski.

Do tegorocznej, drugiej edycji konkursu EIT HEI, do której nabór wniosków zakończył się w marcu 2022 roku, zgłosiło się łącznie 56 konsorcjów reprezentujących ponad 680 organizacji z całej Europy. W konkursie wybrano 26 projektów, w których uczestniczy 147 uczelni i 147 organizacji pozaakademickich (firmy, ośrodki badawcze, władze publiczne i stowarzyszenia), które skorzystają z maksymalnego finansowania w wysokości ponad 31 mln euro. Dobrze wyważony rozkład organizacji pokazuje, że inicjatywa jest na właściwej drodze do osiągnięcia swojego celu – tworzenia synergii między przemysłem, a uczelniami wyższymi w celu pobudzenia innowacyjności i przedsiębiorczości w Europie.

Zwycięskie projekty będzie realizować 10 polskich uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Śląski,  Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Poznańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Wrocławska.

Zobacz listę wybranych projektów

W ciągu ostatniego roku w ramach inicjatywy EIT HEI pojawiły się kreatywne i oryginalne podejścia do innowacji i budowania potencjału przedsiębiorczego w szkolnictwie wyższym. Ugruntowane powiązania między ponad 270 uczelniami, a przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi i organami publicznymi doprowadziły do ​​powstania dynamicznych ekosystemów, w których uczelnie działają jako ośrodki, które wywierają systematyczny wpływ i napędzają innowacje w całej Europie.

Kolejny nabór wniosków w konkursie HEI Initiative  zostanie ogłoszony pod koniec 2022 r. dla projektów, które rozpoczną się w 2023 r. Inicjatywa EIT HEI ma na celu dotarcie do 550 uczelni do 2027 r., aby pobudzić europejską innowacyjność w szkolnictwie wyższym i wesprzeć bliźniaczą transformację w kierunku bardziej zrównoważonej, cyfrowej i konkurencyjnej Europy.

Dowiedz się więcej o EIT HEI Initiative.

 

Źródło: https://www.kpk.gov.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt