MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Holenderski rząd zainwestuje 200 milionów euro rocznie we wszystkie dyscypliny uniwersyteckie w ramach umowy koalicyjnej, aby wesprzeć uniwersytety w Holandii po pandemii.

Związek Uniwersytetów Holenderskich (UNL) zwraca uwagę, że umowa zakłada, iż inwestycje o wartości ponad 700 mln euro przeznaczone zostaną głównie na granty badawcze i plany sektorowe. W ramach kwoty 200 milionów euro na wsparcie dyscyplin uniwersyteckich każdy z następujących sektorów, tj. medyczny, nauk przyrodniczych, inżynierii i technologii, nauk społecznych i humanistycznych, przedstawi plany, w których opracuje metody ich usprawnienia.

Ponadto minister Robbert Dijkgraaf wspomniał o kolejnych wydatkach przekraczających 200 mln euro rocznie na projekty związane z infrastrukturą badawczą na dużą skalę, dobrostanem studentów, a także kojarzeniem wnioskodawców z europejskimi funduszami badawczymi. Do 2023 roku rząd przeznaczy również 300 mln euro rocznie na budżety pracowników uczelni w formie „dotacji na start i stymulację”.

Oczekuje się, że granty zapewnią naukowcom większą elastyczność w zakresie badań, a także poprawią równowagę finansowania bezpośredniego i pośredniego. Holenderski rząd ujawnił już inwestycje o wartości ponad 6 miliardów euro w badania, innowacje i edukację wypłacane z Narodowego Funduszu Wzrostu, które, zgodnie z komunikatem prasowym UNL, umożliwią uniwersytetom poprawę ich sytuacji.

Badanie PwC wykazało, że uniwersytety w Holandii odnotowały długoterminowy deficyt w wysokości 800 mln euro oprócz jednorazowego niedoboru w wysokości 300 mln euro, co nastąpiło głównie z powodu gwałtownego wzrostu liczby studentów z jednoczesnym brakiem funduszy na badania. „Te inwestycje w badania i edukację w znacznym stopniu przyczynią się do przywrócenia równowagi”, czytamy w komunikacie prasowym. Poza zapowiedzianymi już dużymi inwestycjami, w dokumencie politycznym określono szereg innych inwestycji w cały ekosystem badawczy.

Opr. MTA

Źródło: https://collegenews.org

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt