MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Edyta Lachowicz-Santos, Dyrektor Biura Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, została członkinią Rady Generalnej EAIE European Association for International Education.

Edyta Lachowicz-Santos od ponad 20 lat zaangażowana jest w działania związane z procesem umiędzynarodowienia uczelni wyższych. W tym czasie koordynowała, a także brała udział w wielu międzynarodowych projektach obejmujących uczelnie, pracodawców i absolwentów. Była również zaangażowana w powstanie Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych SUN (Silesian Universities Network).

Obecnie koordynuje działania z wdrażaniem głównych założeń strategii internacjonalizacji Uniwersytetu na lata 2018-2025. Ponadto nadzoruje działania związane z pozyskiwaniem międzynarodowych akredytacji, udziałem Uniwersytetu w sieciach współpracy akademickiej oraz konsorcjach międzynarodowych, a także organizacją wydarzeń o charakterze międzynarodowym. W ramach podjętych działań w 2020 roku UE Katowice zostało pierwszą uczelnią na Śląsku z międzynarodową akredytacją CEEMAN IQA, a w 2021 roku na Uczelni otwarty został pierwszy w województwie śląskim Welcome Point. 

23 czerwca 2022 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła, że Edyta Lachowicz-Santos, Dyrektor Biura Internacjonalizacji została członkinią Rady Generalnej jednego z najważniejszych stowarzyszeń branżowych, skupionych na umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego - EAIE European Association for International Education.

 

Źródło: https://www.ue.katowice.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt