MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

5 lipca Komisja Europejska przyjęła New European Innovation Agenda (EIA). Europa stawia na zaawansowane technologii i start-upy, aby sprostać najpilniejszym wyzwaniom społecznym i wprowadzić je na rynek. Chce być miejscem, w którym najlepsze talenty pracują ramię w ramię z najlepszymi firmami i gdzie rozwijają się innowacje w zakresie zaawansowanych technologii, tworząc przełomowe, innowacyjne rozwiązania na całym kontynencie.

29 czerwca w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się sesja "1st EIA Summit Keynote with Commissioner Mariya Gabriel followed by a High-Level Panel on the Future of Innovation in Europe w ramach 1st European Innovation Area Summit. Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży podkreśliła: „Nowy Europejski Program Innowacji zapewni innowatorom, start-upom i przedsiębiorstwom typu scale-up, ich innowacyjnym przedsiębiorstwom, osiągnięcie pozycji globalnych liderów innowacji. Przez ponad rok konsultowaliśmy się z interesariuszami, takimi jak liderzy ekosystemu innowacji, startupy, kobiety założycielki, kobiety pracujące w przedsięwzięciach kapitałowych, uniwersytety i firmy. Razem sprawimy, że Europa stanie się globalną potęgą dla innowacji i start-upów z zakresu deep-tech”.

Udział w sesji wziął również dr Zygmunt Krasiński, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Zaznaczył on, że w procesie konsultowania EIA wybrzmiał głos polskiego sektora zaawansowanych technologii, reprezentowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH). Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, powołana w 2008 roku, zrzesza członków działających w różnych sektorach technologicznych. Misją Izby jest integracja, networking i wspieranie inicjatyw wysokich technologii oraz promocja polskich rozwiązań technologicznych w Europie i na świecie.

Izba w szczególności skupiła się na kwestii Fostering Innovation Cohesion i wykorzystania pełnego potencjału innowacji we wszystkich państwach członkowskich i regionach Unii oraz połączenia wysiłków wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces zmniejszania barier dla innowacji w Europie. Izba zaproponowała wprowadzenie konkretnych i praktycznych mechanizmów wspierających ten proces, a także mechanizmów skutecznego włączania instytucji UE-13 do wspólnych inicjatyw w ramach Europejskiego Obszaru Innowacji.

W swoim wystąpieniu dr Zygmunt Krasiński podkreślił: „ Jak wiadomo większość krajów UE-13, reprezentujących ponad 80% całkowitej populacji UE-13, w tym Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Łotwa, Polska, Rumunia i Słowacja, to tzw. “Emerging Innovators”, ulokowani na końcu Europejskiego Rankingu Innowacyjności. Naszym zdaniem niska innowacyjność tych krajów wynika głównie z ich ścieżki rozwoju w przeszłości oraz postępującej transformacji krajowych systemów innowacji, która trwa znacznie dłużej niż zmiany rynkowe w skali całej gospodarki. Należy podkreślić, że w UE-13 rośnie nowe pokolenie innowatorów, świetnie wykształconych innowatorów z ogromnym potencjałem, który często jest marnowany i „nie pracuje” ani dla tych krajów, ale także dla całej Unii Europejskiej. Tylko ze względu na istniejące bariery często nie mogą przebić się pomysłami i skutecznie sfinalizować proces wdrażania innowacji.

 

https://www.europeaninnovationarea.eu

https://ec.europa.eu

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt