MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. Michael Murphy, prezydent European University Association (EUA)  był gościem specjalnym międzynarodowej konferencji IREG 2022 „Academic Rankings at the Crossroads”, która odbyła się w końca czerwca na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim znakomitym wystąpieniu szef EUA omówił główne zadania stojące przez uniwersytetami Europy i miejsce rankingów w procesie wdrażania strategiiUniversities without walls - A vision for 2030

Prof. Murphy powiedział między innymi: „Tytuł konferencji ”Rankingi akademickie na rozdrożu” wskazuje, że społeczne oczekiwania wobec uniwersytetów zmieniają się. Dotyczy to strategii, misji i działania uniwersytetów, ale także ram, w których mierzone są wyniki uczelni; ramy te muszą się dostosować albo staną się przestarzałe. (…)

Ellen Hazelkorn i wielu z Was od wielu lat bardzo dobrze opisało historię rankingów i wpływ, zarówno korzystny jak i przewrotny, jaki wywarły one na strategie uczelni, jej wyniki oraz systemy benchmarkingu. Rankingi mają potencjał, by być pomocne. Ostatecznie nie można zarządzać tym, czego nie można zmierzyć, ale systemy pomiaru wyników muszą jednak zapewniać weryfikowalne, zrównoważone pomiary zmieniającej się, holistycznej misji uczelni.

Z przyjemnością obserwuję nowo powstające partnerstwa między ministerstwami, agencjami finansującymi i uniwersytetami oraz to jak organy przedstawicielskie współpracują ze sobą w promowaniu wspólnej wizji niezbędnych zmian w szkolnictwie wyższym i systemach pomiaru badań, które zachęcają do realizacji wspólnych celów, a jednocześnie ignorują systemy, które tego nie czynią.

Rankingi mają przyszłość jeśli kierować się będą zasadami określonymi przez międzynarodową sieć towarzystw zarządzania badaniami naukowymi (INFORMS). Będą znane i będą miały przyszłość wtedy jeśli rzetelnie mierzyć będą postęp instytucjonalny w kierunku celu, jakim są Uniwersytety bez Murów. Przeszłość to nie jest przyszłość; mam nadzieję, że stworzycie nową przyszłość rankingów.”

Konferencja IREG 2022 zorganizowana została wspólnie przez IREG Observatory on Academic Rankings and Excellence, Uniwersytet Warszawski i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Wzięło w niej udział ponad 150 osób z 28 krajów. Strona konferencji: https://ireg-observatory.org/en/events/ireg-2022-warsaw-conference/

Wystąpienie prof. Murphy podczas konferencji

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt