MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Minister Edukacji i Nauki zatwierdził 52 oferty do finansowania na łączną kwotę 34 392 392,01 PLN.

Celem naboru ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

W wyniku zweryfikowanych ofert przez Zespół do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”, Minister Edukacji i Nauki zatwierdził 52 oferty do finansowania na łączną kwotę 34 392 392,01 PLN (zał. 1: lista ofert rekomendowanych do finansowania).

Lista projektów nierekomendowanych do finansowania obejmuje 7 projektów (zał. 2: lista ofert nierekomendowanych do finansowania).

Finansowanie zadania polegającego na doskonaleniu zdolności instytucjonalnej i doskonalenie kompetencji kadr uczelni mających na celu poprawę jakości kształcenia.

Źródło: https://www.gov.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt