MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Wojskowy Instytut Medyczny ma otrzymać status państwowego instytutu badawczego. Projekt rozporządzenia w tej sprawie skierowano w poniedziałek do uzgodnień.

W ocenie skutków regulacji projektu - przygotowanego przez Ministerstw Obrony Narodowej - wskazano, że zmiana statusu Wojskowego Instytutu Medycznego na instytut państwowy umożliwi określenie przez MON dla WIM zadań niezbędnych do budowy systemu kompleksowego zabezpieczenia medycznego żołnierzy oraz komponentów wojskowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji działań operacyjnych.

"Prognozuje się, że ze względu na zmieniające się w sposób niekorzystny warunki środowiska bezpieczeństwa potrzeby opracowania efektywnych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia medycznego żołnierzy będą lawinowo rosły, a czas na przygotowanie odpowiedzi na nowe wyzwanie staje się bardzo krótki" – zaznaczono.

Dlatego też – jak wyjaśniono - konieczne jest m. in. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących np. funkcjonowania żołnierza na polu walki, w tym poprawy przeżywalności, zastosowania nowych metod samoleczenia oraz przyszłościowych metod ewakuacji medycznej. Istotne są również m.in. badania dotyczące dyscyplin medycznych typowych dla medycyny wojskowej: chirurgii (robotyzacja), ortopedii i traumatologii, intensywnej terapii, psychiatrii, hiperbarii, chorób wewnętrznych, epidemiologii i chorób zakaźnych.

W OSR podano, że z uwagi, iż materia projektowanego rozporządzenie dotyczy tylko jednego podmiotu – Wojskowego Instytutu Medycznego – nie zachodzi potrzeba jego przesyłania do konsultacji publicznych oraz do opinii partnerów społecznych.

Źródło: https://naukawpolsce.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt