MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Mikroukład do hodowli sferoidów komórkowych w hydrożelach, bo tak brzmi nazwa rozwiązania, to specjalnie zaprojektowany układ pozwalający m.in. na prowadzenie długotrwałych hodowli komórkowych, przez dostarczanie komórkom substancji odżywczych z wykorzystaniem znanego powszechnie zjawiska dyfuzji. To daje możliwość bezpiecznego sprawdzania, jak różne substancje oddziałują na organizm, a co szczególnie istotne – także na komórki nowotworowe.

 Pozwala to na imitowanie procesów zachodzących w ludzkim organizmie i wykorzystywanie ich np. do testowania działania leków na nowotwory. Dzięki temu jest możliwe ograniczanie testów bezpośrednio na żywych organizmach. Urządzenie będzie można wykorzystywać m.in. w ośrodkach naukowych i medycznych zajmujących się tego rodzaju badaniami. Jak mówi jeden z autorów wynalazku, prof. Sebastian Student, dyrektor Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej – Obecnie medycyna nie może istnieć bez inżynierii biomedycznej, czyli aspektów technicznych. Jako inżynierowie zajmujący się biotechnologiami, możemy dostarczać m.in. technik precyzyjnej oceny różnych parametrów, odwzorować procesy zachodzące w komórkach. Szczególnie mocnym obszarem techniki medycznej jest bioinformatyka. Jeśli chodzi o sam projekt symulatora mikroukładu do hodowli sferoidów komórkowych w hydrożelach, to znajdzie on zastosowanie zwłaszcza w pierwszych fazach badań nad lekami, kiedy unika się sprawdzania skuteczności działania substancji na żywych organizmach. Do tego posłuży nasze rozwiązanie.

 Nad projektem pracował zespół badawczy w składzie: dr hab. inż. Sebastian Student prof. PŚ, dr hab. inż. Ilona Wandzik prof. PŚ, dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski prof. PŚ, dr inż. Małgorzata Milewska, dr inż. Kazimierz Gut, dr inż. Maria Gracka.

 Mikroukład do hodowli komórek to pierwszy z innowacyjnych wynalazków został zaprezentowany przez Politechnikę Śląską w ramach cyklu „TOP 100 Innovations”. Cykl będzie tworzyć grupa zarejestrowanych i odpowiednio wyselekcjonowanych dóbr intelektualnych opracowanych przez naukowców Politechniki Śląskiej. Baza rozwiązań jest prowadzona i nadzorowana przez Centrum Inkubacji i Transferu Technologii PŚ. Ponadto wskazane rozwiązania charakteryzują się odpowiednim poziomem gotowości technologicznej wg skali TRL, umożliwiając zastosowanie rynkowe. – Niedługo będziemy mogli usłyszeć o kolejnych rozwiązaniach m.in. z zakresu IT, biotechnologii, transportu, a także chemii, która jest bardzo mocną stroną Politechniki Śląskiej. Dobro intelektualne uczelni zanim trafi na rynek, musi być odpowiednio zabezpieczone od strony prawnej. Musi też być odpowiednio ukierunkowane. Tym właśnie zajmuje się prowadzona przeze mnie jednostka – mówi dr inż. Magdalena Letun-Łątka, dyrektor Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.

 Politechnika Śląska powstała w 1945 r.jako baza naukowa dla regionu. Jednak jako uczelnia badawcza dynamicznie rozwija i umacnia swój zasięg na arenie międzynarodowej. Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna, w której zakres wchodzą prace nad symulatorem, jest jednym z sześciu priorytetowych obszarów badawczych, w których specjalizuje się Politechnika Śląska. – W grupie 100 innowacyjnych projektów znalazły się rozwiązania, które mają największą szansę na komercjalizację i które pochodzą ze wszystkich sześciu priorytetowych obszarów badawczych naszej uczelni. Dzięki wyodrębnieniu tej grupy zwiększamy szansę na znalezienie rzeczywistych odbiorców naszych rozwiązań. Chcemy też w ten sposób zachęcić kolejnych twórców  do współpracy – podsumowuje prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju.

www.polsl.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt