MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. Agnieszka Kita z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu została członkinią Grupy Roboczej ds. Zdrowia i Żywności Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI).

Europejskie Forum Strategiczne ds. Infrastruktur Badawczych zostało powołane w 2002 roku w odpowiedzi na potrzebę stworzenia spójnej strategii rozwoju europejskich infrastruktur badawczych. Wypracowuje przejrzystą metodologię w zakresie tworzenia i aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych. Delegaci ESFRI to eksperci mianowani przez odpowiednie ministerstwa z państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych. 

Częścią ESFRI są grupy robocze dotyczące różnych dziedzin. Jedną z nich jest Grupa Robocza ds. Zdrowia i Żywności, czyli Health and Food Strategic Working Group (H&F SWG), której przewodniczącą jest prof. Lucia Banci z Włoch. 

Prof. Agnieszka Kita, liderka Wiodącego Zespołu Badawczego Food & Health i kierowniczka Zakładu Technologii Przetworów Ziemniaczanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu została właśnie powołana na członkinię grupy roboczej ESFRI Health and Food Strategic Working Group. 

H&F SWG monitoruje i ocenia wdrażanie istniejących infrastruktur badawczych w obszarze zdrowia i żywności, analizuje schematy ich wdrażania oraz podkreśla i poprawia ich potencjalne zastosowanie w interdyscyplinarnych infrastrukturach badawczych. Grupa ta wspiera także współpracę między infrastrukturami ESFRI i innymi europejskimi inicjatywami w pokrewnych dziedzinach, a także odnosi się do różnych wyzwań społecznych.

Źródło: https://upwr.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt