MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

UAM jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymał akredytację i tytuł uczelni zaangażowanej.

Tytuł przyznawany jest przez międzynarodową organizację Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU).

Jest to obecnie jedyna akredytacja, która ocenia społeczne oddziaływanie uczelni wyższej na otoczenie, jakość współpracy z partnerami spoza uczelni, wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności, w tym celów zrównoważonego rozwoju. Podczas półtorarocznego okresu zbierania danych i pracy dwóch różnych komisji eksperckich analizie poddano piętnaście standardów - przypisanych do pięciu głównych obszarów: strategia i orientacja,  ludzie i potencjał organizacyjny, motywatory, edukacja, badania i trzecia misja,  innowacje i oddziaływanie. 

- Uzyskanie akredytacji pozwala nam jasno komunikować obecnym i przyszłym studentom i studentkom, naszym pracownikom i pracowniczkom oraz partnerom, że społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie są dla UAM ważne. Daje też całościowy obraz tego, co w tym obszarze zostało już zrobione, a jakie aspekty powinniśmy jeszcze udoskonalać. Mamy na to pięć lat – po tym czasie tytuł należy odnowić – komentuje prorektor ds. kadr i rozwoju, prof. Tadeusz Wallas, który zainicjował przystąpienie UAM do akredytacji. 

Wręczenie tytułu odbyło się podczas Stakeholder Forum, które pod koniec czerwca 2022 odbyło się na Uniwersytecie we Florencji. Wzięło w nim udział prawie 200 osób m.in ekspertów i przedstawicieli uczelni z całego świata zainteresowanych rozwijaniem idei uniwersytetów przedsiębiorczych oraz zaangażowanych. 

- Złożona i wymagająca procedura akredytacji ACEEU i udział w finałowym forum były dla mnie bardzo wzbogacającym doświadczeniem - pozwoliły holistycznie spojrzeć na wdrażanie idei uczelni zaangażowanych na UAM, uporządkować wiele kwestii, poznać wiele wartościowych inicjatyw i innych pasjonatów tematu, dać się zainspirować do dalszych działań – komentuje Anna Schmidt-Fiedler, która koordynowała akredytacyjne działania w UAM. 

Władze Uniwersytetu dziękują partnerom społecznym i biznesowym: Urzędowi Miasta Poznania, CK Zamek, Urzędowi Marszałkowskiemu, Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, Lech Poznań i GTF Company, którzy na spotkaniu z komisją oceniającą opowiadali o istocie swojej współpracy z UAM. Dziękują także pracownikom UAM, którzy podczas złożonego procesu akredytacji gromadzili potrzebne dane.  

Do tej pory akredytację i tytuł uczelni zaangażowanej ACEEU otrzymało 13 uniwersytetów z całego świata.  

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, projekt Akredytacje zagraniczne, Umowa nr MEiN/2021/5/DIR/AZ w kwocie 69 680,63 zł. 

Dodatkowe informacje https://www.aceeu.org/ 

Na zdjęciu: prof. dr. Thorsten Kliewe, ACEEU Chair oraz Anna Szmidt-Fiedler z UAM

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt