MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


HITY TEGOROCZNEJ REKRUTACJI

W rekrutacji na studia stacjonarne, rozpoczynające się od października 2022 r., Politechnika Białostocka uruchomiła zapisy na 28 kierunków studiów pierwszego stopnia (głównie inżynierskich, trwających 7 semestrów) na 6 wydziałach. Na kandydatów czekało łącznie 2011 miejsc.

Hitem wśród kierunków pierwszego stopnia jest informatyka, którą chce studiować ponad 550 osób. Informatyka to jednocześnie kierunek z najwyższym limitem miejsc na Politechnice Białostockiej (210), więc szansę na podjęcie studiów ma tu co trzeci kandydat. Warto podkreślić, że w tegorocznej rekrutacji dużą popularnością cieszyły się wszystkie kierunki oferowane przez Wydział Informatyki: na informatykę i ekonometrię jest ponad trzech chętnych na miejsce, na matematyce stosowanej to średnio dwie osoby.

Duża konkurencja jest na architekturze wnętrz (kierunek prowadzony na Wydziale Architektury) oraz architekturze krajobrazu (kierunek na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku). Mamy tu średnio 2,6 kandydata na miejsce. Natomiast na kierunku grafika to 2,4 osoby na miejsce.

Kolejne kierunki, które najchętniej wybierali w tym roku kandydaci, od lat utrzymują się w czołówce najpopularniejszych na Politechnice Białostockiej. To budownictwo, na którym o 180 miejsc ubiega się 285 kandydatów; a także kierunki: automatyka i robotyka, logistyka, mechatronika, leśnictwo, gospodarka przestrzenna, biotechnologia oraz elektrotechnika, na których na jedno miejsce przypada dwóch kandydatów.

Po dwoje kandydatów walczy też o miejsce na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie – na 150 oferowanych tu miejsc zapisało się blisko 300 osób.

Kandydatom spodobała się też nowa propozycja Politechniki Białostockiej. Energetykę cieplną, kierunek silnie powiązany z przemysłem, współtworzony przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Wydział Mechaniczny i Wydział Elektryczny, zapisało się ponad 50 kandydatów.

REKRUTACJA – WAŻNE TERMINY

Listy zakwalifikowanych pojawiły się przed biurem Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji na pierwszym piętrze Centrum Nowoczesnego Kształcenia, a także na poszczególnych wydziałach Politechniki Białostockiej. Informację o zakwalifikowaniu kandydaci, znajdą także na swoich kontach założonych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Osoby zakwalifikowane powinny w dniach 14-16 lipca dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują w godz. 8:00 – 15:00.

Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 oraz potwierdzili chęć studiowania (złożyli komplet dokumentów) mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żaden kierunek studiów mają jeszcze szansę – lista osób nowozakwalifikowanych zostanie ogłoszona 19 lipca.

zdjęcia fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt