MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Na program "Polska Metrologia" przeznaczono 20 mln zł, zgłoszono 90 projektów badawczych, do dofinansowania zakwalifikowano 26. Program będzie kontynuowany.

Na program "Polska Metrologia" przeznaczyliśmy 20 mln zł, zgłoszono 90 projektów badawczych, do dofinansowania zakwalifikowano 26. Program będzie kontynuowany - powiedział w czwartek szef MEiN prof. Przemysław Czarnek na Politechnice Lubelskiej.

Minister Czarnek podczas konferencji prasowej na Politechnice Lubelskiej przekazał władzom uczelni symboliczny czek na ponad 2,5 mln zł na realizację czterech projektów w ramach pierwszego konkursu programu "Polska Metrologia".

"Łącznie w ramach programu +Polska Metrologia+, na który przeznaczyliśmy 20 mln zł., zgłoszono 90 projektów badawczych, natomiast zakwalifikowano do dofinansowania 26 projektów, z czego aż cztery są realizowane przez Politechnikę Lubelską" – powiedział Czarnek.

"To bardzo dobry start Polskiej Unii Metrologicznej i programu +Polska Metrologia+, który będzie kontynuowany, bo Polska ma nie tylko wielkie ambicje, ale też wielki potencjał, możliwości, czego wyrazem jest rozwój tej znakomitej uczelni – Politechniki Lubelskiej" – wskazał.

Przypomniał, że utworzona w sierpniu ub. r. Unia ma połączyć naukowców w Polsce i doprowadzić do sukcesów w tej, jak zaznaczył, niezwykle ważnej dziedzinie nauki.

Zdaniem ministra Czarnka, dobrze byłoby, gdyby polska metrologia rozwijała się jeszcze szybciej. "Stąd Polska Unia Metrologiczna i liderowanie tej unii przez Politechnikę Lubelską właśnie" - powiedział dodając, że Unia skupia wiele uczelni technicznych w Polsce i wielu naukowców, który zajmują się metrologią.

Podczas konferencji dyrektor Biura Polskiej Unii Metrologicznej, prof. Jerzy Józwik, przedstawił wyniki konkursu w ramach programu "Polska Metrologia", w ramach którego dofinansowanie otrzymają cztery projekty z Politechniki Lubelskiej: Metoda i urządzenie do pomiaru długości startu i lądowania samolotu, Inteligentne techniki pomiarowe w diagnostyce i prognozowaniu pęknięć wałów oraz ich dokładności wymiarowo-kształtowej, Identyfikacja długofalowych potrzeb i kierunków działań strategicznych w zakresie polskiej metrologii oraz jej rozwoju, Innowacyjna technika pomiarowa wspomagana algorytmami cyfrowego przetwarzania danych na rzecz ulepszonych procesów i produktów.

Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater poinformował, że ostatni z wymienionych projektów będzie realizowany w konsorcjum z Politechnikami Lubelską, Białostocką i Rzeszowską. "To jest świetny prognostyk przed uruchomieniem Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, co również dzięki zadaniu zleconemu przez pana ministra będziemy wkrótce realizować" - zapowiedział.

Prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak powiedział, że Urząd będzie współpracować z uczelniami i instytutami badawczymi przy realizacji projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z programu "Polska Metrologia".

Zdaniem Semaniaka, program daje narzędzie do kształtowania efektywnej współpracy, tworzenia powiązań konsorcyjnych i realizowania projektów, których budżet przekracza możliwości poszczególnych podmiotów.

Następnie rektor Politechniki Lubelskiej i prezes Głównego Urzędu Miar podpisali umowę dotyczącą wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych przy realizacji dofinansowanych czterech projektów.

W listopadzie ub. r. szef MEiN ustanowił program "Polska Metrologia", którego celem jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych związanych z metrologią, głównie w obszarach: zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych.

Metrologia to nauka o miarach, systemach mierzenia i przyrządach pomiarowych.

 

Źródło: https://naukawpolsce.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt