MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

67 wybitnych naukowców dołączyło do prestiżowej Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). Wśród nich jest jedyna Polka – prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek z Instytutu im. Nenckiego, członkini korespondentka PAN.

Otrzymanie członkostwa Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej to wyraz uznania dla naukowych osiągnięć osób, zajmujących się biologią molekularną. Członkostwo w organizacji jest przyznawane dożywotnio.

6 czerwca przedstawiono 67 nowych członków, którzy dołączą do ponad 1,9 tys. naukowców zrzeszonych w tym gronie. Nowo wybrani badacze pochodzą z 22 krajów – głównie europejskich, ale także np. z Australii, Argentyny oraz USA. Są wśród nich 24 kobiety i tylko jedna Polka, prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek.

Pani profesor Kamińska-Kaczmarek specjalizuje się w biologii molekularnej i neurobiologii. Zajmuje się badaniami nad oddziaływaniem guzów mózgu na lokalny układ odpornościowy. Odkryła mechanizmy, za pomocą których komórki układu odpornościowego, zarówno te rezydujące w mózgu (mikroglej), jak i migrujące z krwi, zamiast niszczyć glejaka (nowotwór mózgu), wspierają jego rozwój. To ustalenie pomogło opracować zaawansowane terapie w leczeniu glejaka. Obecnie kieruje Laboratorium Neurobiologii Molekularnej w Centrum Neurobiologii Instytutu im. M. Nenckiego PAN. Jest też zastępczynią przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

Oficjalne powitanie nowych członków odbędzie się na corocznym Members’ Meeting pod koniec sierpnia w Heidelbergu (Niemcy).

O Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO)

EMBO (ang. to organizacja, która wspiera utalentowanych badaczy na wszystkich etapach kariery, inicjuje wymianę naukowych informacji i pomaga w tworzeniu jak najlepszego środowiska badawczego. Członkowie organizacji pomagają młodym naukowcom w rozwijaniu ich badań, promowaniu ich na arenie międzynarodowej, są też zaangażowani w realizację inicjatyw organizacji, służąc Radzie, komisjom i zespołom redakcyjnym EMBO.

O leczeniu raka i naukowej odwadze prof. Kamińska-Kaczmarek opowiadała w wywiadzie dla magazynu „Academia” - „Sukces daje poświęcenie”.

Oprac. na podstawie informacji Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz EMBO

Źródło zdjęć: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Źródło: https://informacje.pan.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt