MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim. Rekrutacja rozpocznie się 23 lipca, natomiast kształcenie lekarzy 1 października.

Na pierwszy rok kierunku lekarskiego na uniwersytecie ma szansę zostać przyjętych 60 studentów na studia stacjonarne i 30 studentów na studia niestacjonarne. Zapleczem do ich kształcenia mają stać się nie tylko szpitale z Częstochowy, ale także całego regionu, w tym również z województwa śląskiego. Uczelnia zgromadziła odpowiednią kadrę, rozpoczyna również budowę nowego obiektu (przy ul. Chłopickiego 3), który zapewni zaplecze do kształcenia lekarzy.

- Chciałabym podkreślić ogromne zaangażowanie środowiska uczelni w proces tworzenia kierunku lekarskiego, w pierwszej kolejności Wydziałów Nauk o Zdrowiu, a także Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych – mówi rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. – Ogromną pomoc otrzymaliśmy również ze strony otoczenia zewnętrznego: parlamentarzystów, władz samorządowych, lekarzy, władz szpitali, oraz reprezentantów licznych instytucji i organizacji. Przypomnę, że kierunek powstawał od 2018 roku. Opracowanie wniosku było trudne i wymagało licznych działań. Cieszę się, że zdołaliśmy przezwyciężyć trudności i udało się zrealizować strategiczne plany rozwoju Uczelni poprzez uruchomienie kierunku lekarskiego i wzmocnienie kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Rektor podkreśliła, że uruchomienie kierunku lekarskiego będzie wiązało się ze zmianami m.in. w strukturze uczelni. Niewykluczone, że na wzór innych ośrodków akademickich wkrótce powstanie Collegium Medicum (na prawach Wydziału), które przejmie prowadzenia m.in. kierunku lekarskiego. Póki co nowe studia będą prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu.

Źródła:

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt