MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Upały nie szkodzą naszym uniwersytetom! W opublikowanym 19 lipca szanghajskim Global Ranking of Academic Subjects 2022 polskie uczelnie zajęły generalnie lepsze pozycje na świecie niż przed rokiem - choć nie zmieniła się całkowita liczba naszych szkół wyższych uwzględnionych w rankingu (25 uczelni) i liczba dyscyplin, w których odnoszą one sukcesy (28 subjects).

Najlepiej wypadła fizyka na Uniwersytecie Warszawskim lokując się na rewelacyjnie wysokiej pozycji 50-75 na świecie! W największej liczbie dyscyplin, bo aż w 13, odnotowany został z kolei Uniwersytet Jagielloński (UW jest w 10 dyscyplinach).

W prestiżowej grupie Top-200 uczelni, które prowadzą najlepsze dyscypliny na świecie znalazły się (w kolejności alfabetycznej):

 • Akademia Górniczo-Hutnicza – Metallurgical Engineering (151-200)
 • Politechnika Warszawska – Instruments Science and Technology (101-150)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Veterinary Sciences (101-150)
 • Uniwersytet Jagielloński – Public Health (101-150), Mathematics (151-200), Veterinary Sciences (151-200)
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Food Science and Technology (151-200)
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Food Science and Technology (101-150)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Veterinary Sciences (151-200)
 • Uniwersytet Warszawski – Physics (51-75), Mathematics (101-150), Instruments Science & Technology (151-200)

W 25 przypadkach polskie uczelnie poprawiły swoją pozycję, w 16 uległa ona pogorszeniu.

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) publikowany jest co roku został przez chińską agencję ShanghaiRanking Consultancy, znaną również ze światowego rankingu uczelni – Academic Ranking of World Univversoties (ARWU). 

„O ile główny Ranking Szanghajski cieszy się zasłużoną sławą narzędzia raczej nieprzydatnego do oceniania uczelni niemających noblistów (a takich uniwersytetów jest na świecie zaledwie ok. 300), to Global Ranking of Academic Subject, publikowany od 2017 roku, uniknął „szanghajskiej pułapki” i analiza jego rezultatów prowadzi do pouczających wniosków” - uważa Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, prezydent międzynarodowej organizacji IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Widać na przykład wyraźnie najsilniejsze punkty oferty naukowej polskich uczelni: jest to fizyka z matematyką oraz niektóre dyscypliny techniczne, medyczne i rolnicze. Warto też zauważyć:

 • W tegorocznej edycji GRAS pojawiły się trzy nowe polskie uczelnie: Uniwersytet Łódzki (Geography), Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (Biological Sciences) i Warszawski Uniwersytet Medyczny (Clinical Medicine).
 • Nie miały natomiast szczęścia i wypady z rankingu (miejmy  nadzieję, że tylko z tej edycji): Uniwersytet Gdański (Ecology), Uniwersytet w Białymstoku (Physics) i Politechnika Rzeszowska (Mechanical Enginering).
 • Pojawiliśmy się w trzech nowych dyscyplinach (subjects): Civil Engineering (PG), Geography (UŁ), Medical Technology (UJ).
 • Wypadliśmy za to z trzech dyscyplin: Earth Sciences (UAM), Nanoscience & Nanotechnology (UW), Materials Science & Engineering (UW)
 • Jedyną prywatną polska uczelnią w rankingu jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – wypadł najlepiej z naszych uczelni w psychologii
 • Największy wzrost pozycji rankingowych odnotowała „Physics”, dla której aż 4 spośród 5 uczelni, zanotowało wzrost.

GRAS 2022 uwzględnia 54 dyscypliny przyporządkowane do 5 dziedzin: nauk przyrodniczych, medycznych, społecznych, nauk o życiu oraz nauk technicznych i inżynierskich. W zestawieniach dla poszczególnych dyscyplin uwzględniono w sumie ok. 5000 uczelni. Najlepiej wypadły tradycyjnie Harvard University i Massachusetts Institute of Technology.

GRAS ocenia uczelnie za pomocą pięciu wskaźników: liczby publikacji w danej dyscyplinie w czasopismach z pierwszego kwartyla pod względem Impact Factor; znormalizowanego wpływu cytowania (Category Normalized Citation Impact CNCI); współpracy międzynarodowej ocenianej na podstawie publikacji; liczby artykułów wydanych w najlepszych czasopismach oraz prestiżowych nagród otrzymanych przez naukowców wybranych dziedzin (m.in. Nagród Nobla i Medali Fieldsa).

Pełne zestawienie dostępne jest pod adresem:

www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt