MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Uniwersytet Warszawski ogłosił wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a także część pozostałych studiów.

Wśród najpopularniejszych kierunków studiów są: psychologia (Psychology), zarządzanie oraz trzy kierunki, na które kandydaci zapisywali się łącznie – ekonomia, finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria. Wyniki dostępne są na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.

W systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na Uniwersytecie Warszawskim zarejestrowało się do tej pory ok. 28 tys. kandydatów, którzy dokonali ponad 51 tys. rejestracji.

Według wstępnych wyników najwięcej zapisów było na kierunki: psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie (3,1 tys. zapisanych osób); zarządzanie, stacjonarne, I stopnia (3 tys.), ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, stacjonarne, I stopnia (2,9 tys.); filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, I stopnia (2,3 tys.); prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie (2 tys.).

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach: orientalistyka – koreanistyka, stacjonarne, I stopnia (28 osób na jedno miejsce); orientalistyka – japonistyka, stacjonarne, I stopnia (16); filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, I stopnia (16); orientalistyka – sinologia, stacjonarne, I stopnia (15); psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie (15).

Są to cząstkowe wyniki – trwają jeszcze zapisy na część studiów niestacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich oraz część kierunków II stopnia. 

Dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia będą przyjmowane przez komisje rekrutacyjne na wydziałach i w jednostkach od 20 lipca. Informacje o dokładnej dacie, godzinie i miejscu złożenia dokumentów pojawią się na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.

Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Biura ds. Rekrutacji pod adresem: http://rekrutacja.uw.edu.pl/harmonogram-rekrutacji-na-rok-akademicki-2022-2023/.

Rekrutacja dla kandydatów z Ukrainy

W tym roku prowadzona jest także rekrutacja dla obywateli polskich i ukraińskich, którzy przyjechali z Ukrainy po 23 lutego 2022 roku. Rekrutacja dotyczy zarówno pełnego cyklu kształcenia, jak i kontynuacji studiów rozpoczętych na uczelni działającej na terytorium Ukrainy. Łącznie przygotowano dodatkowych 2437 miejsc wyłącznie dla kandydatów z Ukrainy (1507 miejsc dla osób rozpoczynających studia, 930 miejsc dla osób przenoszących się ze swoich uczelni). Miejsca dla kandydatów z Ukrainy zostały przygotowane poza pulą miejsc przewidzianych w zwykłym procesie rekrutacji.

Kandydaci z Ukrainy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim w uproszczonym trybie. Rejestracja odbywa się w specjalnie przygotowanym w tym celu ogólnopolskim systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy. System został przygotowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI). Powstał przy wsparciu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Informacje na temat procesu rekrutacji, w tym szczegółowe zasady kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów, są dostępne również w języku ukraińskim. System jest dostępny pod adresem: https://ukraina.irk.edu.pl – przy rekrutacji kandydatów z Ukrainy korzystają z niego także inne polskie uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe.

Według wstępnych wyników, kandydaci z Ukrainy dokonali łącznie 977 rejestracji na studia na UW, w tym 871 na studia I stopnia i jednolite magisterskie, 55 na studia II stopnia oraz 51 rejestracji w trybie kontynuacji studiów. Przyjętych zostało 56 osób – 47 osób na studia I stopnia i jednolite magisterskie, 2 osoby na studia II stopnia oraz 7 osób kontynuujących studia.

Kierunki, na które kandydaci z Ukrainy dokonali najwięcej rejestracji to: stosunki międzynarodowe, stacjonarne, I stopnia (77); ukrainistyka z językiem angielskim, stacjonarne, I stopnia (57); filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, I stopnia (55); dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, I stopnia (50); zarządzanie, stacjonarne, I stopnia (49).

Źródło: UW

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt