MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała harmonogram egzaminów maturalnych w 2023 roku, dotyczący zarówno „nowej matury”, jak i tej w Formule 2015. 

Egzaminy przeprowadzane będą od 4 maja do 23 maja i tradycyjnie rozpoczną się maturą z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Część ustna egzaminu maturalnego odbywać się będzie w terminie od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja), według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Wyniki matur będą ogłoszone 7 lipca 2023.

Osoby, które nie zdadzą jednego przedmiotu, będą mogły go poprawiać w terminie:

  • część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00
  • część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

Wyniki egzaminu poprawkowego 8 września 2023.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!