MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Dr hab. Marek Sioma, prof. uczelni z Katedry Metodologii i Badań nad XX-XXI w. w Instytucie Historii na Wydziale Historii i Archeologii UMCS został przewodniczącym Zespołu Doradczego ds. programu „Perły nauki”.

To nowy projekt MEiN, którego celem jest wsparcie rozwoju wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów uczelni wyższych. 

30 sierpnia br. Sekretarz Stanu w MEiN Włodzimierz Bernacki wręczył powołania członkom Zespołu doradczego ds. programu pod nazwą „Perły nauki”. Do zespołu zostało powołanych 28 specjalistów z polskich uczelni, którym przewodniczyć będzie dr hab. Marek Sioma, prof. Uczelni.

Zespół doradczy będzie zajmował się oceną merytoryczną wniosków złożonych w ramach programu pn. „Perły nauki”. Nowo powołani członkowie zespołu będą m.in. sporządzali i przedstawiali Ministrowi opinie umotywowanych zastrzeżeń złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru do programu, a także przeprowadzali oceny raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania środków finansowych przyznawanych w ramach programu czy opiniowali wnioski o zmianę warunków umów zawartych w ramach programu.

Celem projektu „Perły nauki” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Program ma umożliwić wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów zarówno pierwszego stopnia, jak i studentom po ukończeniu trzeciego lub czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, prowadzenie badań naukowych lub twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Do udziału w programie są uprawnione uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę.

Źródło: https://www.umcs.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt