MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W dniach 24-25 października 2022 r., w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbędzie się Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne (CETEF’22).

CETEF to kluczowe przedsięwzięcie organizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH) we współpracy z uczelniami technicznymi i przemysłem wysokiej techniki od 2014 roku.

Tegoroczne Forum organizowane jest pod auspicjami Komisji Europejskiej i pod patronatem Parlamentu Europejskiego, przez IZTECH, Politechnikę Wrocławską oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Partnerem strategicznym wydarzenia jest KGHM, zaś jednym z Partnerów Instytucjonalnych – Fundacja PERSPEKTYWY.

Celem Forum jest stworzenie międzynarodowej platformy do dyskusji nad polityką europejską w zakresie rozwoju dziedzin techniki mających decydujące znaczenie dla sukcesu transformacji cyfrowej, a także inspirowanie sieci partnerskich (networkingu) do realizacji dużych projektów europejskich w zakresie wysokich technologii oraz zaprezentowanie polskiego potencjału technologicznego i badawczego w zakresie realizacji  projektów rozwojowych Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze transformacji cyfrowej i energetycznej.

- Na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się swoisty Okrągły stół transformacji cyfrowej, łączący Nowy europejski plan na rzecz innowacji z europejską strategią transformacji cyfrowej. Miło nam, że do współpracy przystąpiły zarówno organizacje reprezentujące doświadczone grono inżynierów, jak i doktorantów oraz młodych naukowców – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH). - Zapraszamy Państwa do aktywnego włączenia się w debatę!

Udział w Forum zapowiedzieli m.in. Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży, Cristian-Silviu Buşoi, Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego oraz Peter Droell, dyrektor w Dyrektoriacie Generalnym KE ds. Badań i Innowacji.

Uczestnikami obrad będą interesariusze z 17 krajów Europy Środkowej, w tym m.in. reprezentanci kadry kierowniczej centrów badawczo-rozwojowych oraz kierownicy projektów w zakresie transformacji cyfrowej, menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury technologicznej przemysłu i usług.

Wydarzeniem towarzyszącym Forum będzie Dzień Młodego Naukowca organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów i Radę Młodych Naukowców.

Wydarzenie obejmuje pięć konferencji tematycznych z zakresu: przyszłościowych rozwiązań automatyki i robotyki przemysłowej, przełomowych dokonań technik medycznych (medtech), cyberbezpieczeństwa, nowych technologii biomedycznych w diagnostyce i terapii, innowacyjnych technologii w metalurgii metali niezależnych.

Konferencje tematyczne otworzą referaty wprowadzające wybitnych zagranicznych ekspertów:

  • Robotyka i AI: Ivan Petrovic, członek Chorwackiej Akademii Nauk, przewodniczący Technicznego Komitetu Robotyki IFAC (International Federation of Automatic Control), profesor Uniwersytetu w Zagrzebiu,
  • Inżynieria Biomedyczna: Wolfgang Drexler, dyrektor Center for Medical Physics and Biomedical Engineering Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Obrazowania Biomedycznego (Biomedical Imaging).
  • Bezpieczenstwo Komputerowe: Kai Rannenberg profesor Goethe University we Frankfurcie i National Institute for Informatics w Tokio,  przewodniczący Grupy Ekspertów ISO „Przemysł 4.0”,   wiceprzewodniczący Rady Europejskich Stowarzyszeń Informatyki Profesjonalnej, koordynator  European Cybersecurity Competence Network, przewodniczący IFIP (Międzynarodowa Federacja Przetwarzania Informacji).

Po trudnym czasie pandemii i w warunkach ciągle trwającej wojny na Ukrainie, CETEF’22 odbędzie się w modelu hybrydowym.

Więcej informacji na: www.cetef.eu

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt