MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


16 września w Obserwatorium Magna Charta i na Uniwersytecie Bolońskim odbyła się Ceremonia Podpisania Magna Charta Universitatum (MCU 2020). Nową wersję MCU przyjęły także polskie uczelnie.

W dniach 14 - 16 września br. na Uniwersytecie Bolońskim zwołana została Rocznicowa Konferencja Magna Charta Universitatum (MCU) pt. „Universities engaging with Society in Turbulent Times”. Przedstawicielem uczelni wzięli udział w podpisaniu MCU w myśl solidarności z globalną społecznością szkolnictwa wyższego, podkreślając wagę wolności akademickiej, autonomii i wartości.

- Konferencja toczyła się wokół wielu tematów, jednak dominującym było to, w jaki sposób współczesne uczelnie mają angażować się w funkcjonowanie współczesnego świata. Niezwykle cenne było poznanie doświadczeń innych uniwersytetów, pozyskanie informacji, z jakimi trudnościami borykają się instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w innych krajach – mówi prof. Bogumiła Kaniewska. - W trakcie konferencji mowa była przede wszystkim o humanistycznej i etycznej roli uniwersytetów. Rozmawialiśmy także o wolnościach akademickich, jednak zawsze w powiązaniu z odpowiedzialnością, jaką mamy pełnić – dodaje rektorka UAM.

Zaktualizowany dokument Magna Charta Universitatum podpisali m.in. prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Elżbieta Żądzińska z Uniwersytetu Łódzkiego. W imieniu rektora prof. Arkadiusza Wójsa podpis pod dokumentem złożyła prof. Katarzyna Chojnacka, pełnomocniczka ds. współpracy europejskiej. W imieniu rektora prof. Piotra Ponikowskiego podpis pod dokumentem złożyła prof. Marzena Dominiak, prorektor ds. strategii rozwoju uczelni. W imieniu Akademii WSB symboliczny podpis złożyła dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prorektor ds. nauki i kształcenia.

Do grona sygnatariuszy MCU została oficjalne przyjęta Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wartości zawarte w dokumencie przyjęło już 947 uniwersytetów z 94 krajów świata.

Magna Charta Universitatum (MCU) została podpisana po raz pierwszy 18 września 1988 roku w 900. rocznicę założenia Uniwersytetu Bolońskiego. Akt parafowało wtedy 388 rektorów uczelni z całego świata.  Zaktualizowana wersja dokumentu, opracowana w 2020 roku, uwzględnia wyzwania współczesnego świata, globalny charakter działalności uniwersytetów, jednocześnie podkreślając ich rolę lokalną.

Sygnatariusze http://www.magna-charta.org

Źródło: http://www.magna-charta.org/

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt