MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Przewodnicząca KE - Ursula von der Leyen zapowiedziała, że 2023 rok będzie „Europejskim Rokiem Umiejętności”. W tym samym czasie w Polsce odbędzie się EuroSkills 2023 Gdańsk - największe wydarzenie w Europie związane z doskonaleniem kompetencji.

Doroczne przemówienie Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen skupiło się w tym roku również na umiejętnościach. Przewodnicząca zaproponowała, aby rok 2023 był „Europejskim Rokiem Umiejętności”. Będzie to oznaczać wiele nowych możliwości poprawy umiejętności cyfrowych Europejczyków oraz dalsze inwestycje w edukację i podnoszenie umiejętności.

14 września 2022 roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła swoje trzecie orędzie o stanie Unii (SOTEU) przed posłami do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Po raz kolejny zwróciła uwagę na niedobór umiejętności w Europie, który w końcu należy przezwyciężyć. - Musimy znacznie bardziej skoncentrować się na naszych inwestycjach w kształcenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji – powiedziała von der Leyen –  ale musimy również przyciągnąć na nasz kontynent odpowiednie umiejętności, które pomogą firmom i wzmocnią wzrost Europy.

Przewodnicząca Komisji zwróciła również uwagę na znaczenie większych inwestycji w dalsze kształcenie i szkolnictwo wyższe oraz na potrzebę „dokładnej wiedzy na temat potrzebnych pracowników i sposobu, w jaki możemy obsadzić te wakaty”. Program DIGITAL Europe, który będzie finansować nowe stopnie licencjackie i magisterskie w kluczowych obszarach technologii, odpowiada dokładnie tej potrzebie. - Brak personelu jest wyzwaniem dla europejskich firm. Należy dużo więcej inwestować w szkolenia i dalszą edukację. Dlatego proponuję, aby rok 2023 był Europejskim Rokiem Umiejętności -podkreśliła von der Leyen.

Opr. MTA

Źródło: https://digital-skills-jobs.europa.eu

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt