MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Celina M. Olszak została powołana do Komitetu Honorowego Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia.

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie jakości kształcenia uczelnianego oraz podejmowania wspólnych inicjatyw, w tym pracę zespołową w ciągłym jego udoskonalaniu.

Członkostwo JM Rektor w Komitecie Honorowym Kongresu przyczynia się do wzrostu prestiżu planowanego wydarzenia, potwierdzającego konsolidację środowisk śląskich uczelni w obszarze kształcenia, którego celem jest pokazanie, że Katowice to dobre miejsce do studiowania.

Tematyka tegorocznego Kongresu będzie związana z zagadnieniami dotyczącymi m.in.:

 • zapewnienia i monitorowania jakości kształcenia,
 • akredytacji,
 • umiędzynarodowienia kształcenia,
 • rozwoju kompetencji dydaktycznych,
 • kształcenia zdalnego.

Patronat honorowy wydarzenia objęli: 

 • Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek,
 • Minister Zdrowia, Adam Niedzielski,
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Gliński,
 • Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski,
 • Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek,
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Przewodniczący zarządu Kazimierz Karolczak,
 • Prezydent Miasta Katowice, Marcin Krupa.

W składzie komitetu honorowego znajdują się również:

 • prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • dr Paweł Kuch, p.o. Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,  
 • dr Dawid Kostecki, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 • dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
 • prof. dr hab. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich,
 • prof. dr hab. Krystian Kiełb, Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych,
 • prof. dr hab. Andrzej Rokita, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego,
 • prof. dr hab. Maciej Żukowski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych,
 • dr hab. Benedykt Odya, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Przewodniczący ogólnopolskiej Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia,
 • dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • mgr inż. Jarosław Olszewski, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

 

Źródło: https://www.ue.katowice.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt