MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W swoim wrześniowym orędziu o stanie Unii Europejskim, Ursula von der Leyden ani razu nie wspomniała o uniwersytetach; zwraca na to uwagę prof. Jan Palmowski sekretarz generalny Zrzeszenia Europejskich Uniwersytetów Badawczych (Guild of European Research Intensive Universities) i wzywa uczelnie, by bardziej starały się nagłośniać swój potencjał oraz sukcesy.

Jednocześnie, mówiąc o zagrożeniu energetycznym spowodowanym wojną na Ukrainie, o zmianach klimatycznych czy o pandemii COVID, przewodnicząca KE wielokrotnie odwoływała się do krytycznej roli nauki i innowacji w rozwiązywaniu tych trudnych problemów stojących przed Europą. O zrozumieniu znaczenia nauki przez Komisję Europejską najlepiej świadczy przeznaczenie przez nią 300 miliardów euro na naukę i badania w ramach programu Global Gateway.

Palmowski podkreślając, że Unia Europejska stwarza dla uczelni wiele miejsca dla rozwoju, wzywa je do większego dbania o swój pozytywny wizerunek w europejskich społeczeństwach:  „Przyszłe priorytety Komisji Europejskiej pozostawiają wiele możliwości dla rozwoju uniwersytetów. Tak naprawdę nie można ich będzie osiągnąć bez nas (uniwersytetów). Jasne jest jednak, że my musimy skuteczniej podkreślać nasze osiągnięcia, nasz wkład i przyszły potencjał.”

Opr. KB

Źródło: https://www.timeshighereducation.com

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt