MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. Adam Woźniak, prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju, został przewodniczącym Rady Metrologii, która jest organem opiniodawczym i doradczym Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Akty powołania członkom Rady Metrologii II kadencji wręczono podczas jej pierwszego posiedzenia, które odbyło się 20 września 2022 r. Nominacje podpisał Minister Rozwoju i Technologii.

Rada Metrologii jest podmiotem wspierającym rozwój metrologii w Polsce. To organ opiniodawczy i doradczy Prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM). Opiniuje stan i kierunki rozwoju krajowej metrologii, działalność merytoryczną administracji miar, czteroletni strategiczny plan działania GUM oraz roczne plany i sprawozdania. Na prośbę Prezesa GUM lub ministra właściwego do spraw gospodarki przygotowuje analizy i stanowiska dotyczące wskazanych obszarów.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele struktur państwowych, przemysłu i nauki. Obecnie liczy ona 16 osób.

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt