MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz z Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej powołany został do Rady Metrologii, która właśnie rozpoczęła II kadencję. Podczas pierwszego posiedzenia Rady (20.09.2022 r.) wybrano także nowego przewodniczącego, którym został prof. Adam Woźniak z Politechniki Warszawskiej.

Prof. Jacek Semaniak, Prezes GUM wręczył zebranym członkom Rady akty powołania podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii, Pana Waldemara Budę. 

Rada Metrologii jest podmiotem wspierającym rozwój metrologii w Polsce. Funkcjonuje w oparciu o zapisy ustawy Prawo o miarach. Jest ciałem opiniodawczym i doradczym Prezesa GUM. Opiniuje: stan i kierunki rozwoju krajowej metrologii, działalność merytoryczną administracji miar, czteroletni strategiczny plan działania GUM oraz roczne plany i sprawozdania. Na prośbę Prezesa GUM lub ministra właściwego ds. gospodarki przygotowuje analizy i stanowiska dotyczące wskazanych obszarów. W skład Rady wchodzą przedstawiciele struktur państwowych, przemysłu i nauki.

Źródło: https://pollub.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt