MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Wydarzenia ostatnich dwóch lat zmieniły świat radykalnie. Pandemia, a następnie wojna w Ukrainie wraz z innymi konfliktami i napięciami politycznymi w różnych częściach świata spowodowały, że tradycyjne dla nas główne rynki rekrutacji zagranicznej (takie jak Ukraina, Białoruś, Rosja, częściowo Kazachstan) przestały być w dużej mierze dostępne. Musimy na świeżo spojrzeć na mapę świata i zdefiniować priorytetowe kierunki promocji zagranicznej na nowo.

W celu utrzymania i rozwoju poziomu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego musimy trafnie określić główne kierunki naszych rekrutacyjnych zainteresowań, postawienia wykonalnych zadań i podwojenia wysiłków. Warto także eksplorować nowe tereny, które obiecująco się zapowiadają.

Wiosną 2023 roku zaproponujemy Państwu udział w dwóch misjach edukacyjno-promocyjnych:

- WIETNAM 2023 – luty 2023 (uczelnia wiodąca: Szkoła Główna Handlowa)

- UZBEKISTAN 2023 – kwiecień 2023 (uczelnia wiodąca: Politechnika śląska)

Głównym celem wyjazdów studyjnych jest rozpoznanie i umocnienie nowych rynków oraz nawiązanie kontaktów ułatwiających współpracę w przyszłości, a także promocja oferty edukacyjnej zainteresowanych uczelni. Sekretariat Study in Poland koordynuje kwestie związane z organizacyjno-informacyjną stroną wyjazdów oraz przygotowaniem spotkań w placówkach dyplomatycznych i uczelniach, a także z innymi partnerami edukacyjnymi.

http://www.info.studyinpoland.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt