MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Urząd Patentowy RP podsumował aktywność europejskich przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjności i ochrony wynalazków.

W 2021 roku liczba udzielonych przez Urząd Patentowy RP patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe wyniosła blisko 3244. Politechnika Lubelska okazała się najaktywniejszym podmiotem w kraju, zajmując 1 miejsce. Nasza uczelnia zanotowała 15 patentów więcej niż Politechnika Łódzka, plasująca się na 2. pozycji.

Pracownicy uczelni otrzymali 136 decyzji o udzieleniu patentu. Najwięcej (50) patentów trafiło do Wydziału Mechanicznego. Kolejne aplikacje pochodzą z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (39) oraz Wydziału Inżynierii Środowiska (31).

Przykładami rozwiązań powstałych na Politechnice Lubelskiej są: sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku dwuskładnikowego mineralnego, urządzenie do walcowania prętów stalowych czy sposób zmniejszania ryzyka powstania urazów podczas upadku człowieka lub ich skutków. Innym rozwiązaniem zaproponowanym przez lubelskich naukowców jest wykorzystanie popiołów jako materiałów funkcjonalizowanych stosowanych w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie.

Działalność patentowa Politechniki Lubelskiej została również doceniona przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, która w bieżącym roku ponownie zaliczyła lubelską uczelnię do czołowych jednostek wyróżniających się innowacyjnością. W opublikowanym w czerwcu 2022 roku rankingu szkół wyższych Politechnika Lubelska zajęła 3. pozycję w kategorii wynalazczość.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt