MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Politechnika Śląska nadała Pawłowi Poszytkowi, dyrektorowi FRSE oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Paweł Poszytek jest dyrektorem generalnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektorem Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Członek grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej. W latach 2005-2007 członek zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzez podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej.

Koordynator projektu Rady Europy „Country Profile”. Od 2014 ekspert programu „Horyzont 2020”. Autor artykułów dotyczących zarządzania oraz edukacji językowej wydawanych w Polsce i za granicą, w tym przez tak renomowane wydawnictwa jak Cambridge University Press, Multilingual Matters oraz MDPI. Autor opublikowanej w 2021 książki The Competences 4.0 as Facilitators in the Realisation, Management and Sustainability of Erasmus+ Projects in the Times of the COVID-19 Pandemic. Członek Rady Naukowej International Institute for Interdisciplinary Studies, USA. Członek grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji przy gov.tech/KPRM. Oficjalny delegat Worldskills Poland oraz wice-przewodniczący Mazowieckiej Rady Przemysłu Przyszłości.

Serdecznie gratulujemy!

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt