MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Politechnika Śląska – wraz z sześcioma śląskimi uczelniami publicznymi oraz przedstawicielami władz – podpisała porozumienie o współpracy przy wspólnej organizacji konferencji EuroScience Open Forum, które ma się odbyć w 2024 r. w Katowicach.

W 2024 r. Katowice będą nosiły tytuł Europejskiego Miasta Nauki.

Sygnatariuszami porozumienia (podpisanego 22 września br.) byli: prezydent Katowic, wojewoda śląski, marszałek województwa śląskiego, przewodniczący i wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz rektorzy uczelni zrzeszonych w Konsorcjum Akademickim „Katowice – Miasto Nauki”: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego.

Przedstawiciele konsorcjum „Katowice – Miasto Nauki” w swoich przemówieniach zwracali uwagę na istotę wspólnego działania oraz szansę dla całego regionu, jaką daje tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Głos zabrał również sekretarz generalny stowarzyszenia EuroScience Matthias Girod, który podkreślił, że Katowice to pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej z tym prestiżowym wyróżnieniem.

Podczas spotkania zaprezentowano również logo Europejskiego Miasta Nauki 2024, które zostało przygotowane przez projektantów z katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Ideę powstania logo, które ma symbolizować członków konsorcjum, przybliżył rektor ASP prof. dr hab. Grzegorz Hańderek.

Prezydent Katowic dr Marcin Krupa wręczył rektorom siedmiu szkół wyższych pisma dotyczące zlecenia badań w ramach prac nad programem Europejskiego Miasta Nauki 2024. Miasto Katowice – strategiczny partner konsorcjum – przeznaczy na ten cel 100 000 złotych dla każdej z uczelni. Uniwersytetowi Śląskiemu zlecono przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie raportu dotyczącego oczekiwań mieszkańców Katowic wobec założeń Europejskiego Miasta Nauki 2024 w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Decyzja o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki zapadła w grudniu 2021 roku, a oficjalne przekazanie nastąpiło 16 lipca 2022 roku w holenderskiej Lejdzie. Instytucją przyznającą tytuł oraz organizującą konferencję ESOF jest współpracujące z Komisją Europejską stowarzyszenie EuroScience (European Association for the Advancement of Science and Technology – Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii).

Źródło informacji: Zacieśniamy współpracę w ramach Europejskiego Miasta Nauki 2024! | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl)

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt