MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. Krzysztof Bielawski objął funkcję dyrektora nowo powołanej w Uniwersytecie Gdańskim jednostki – Uniwersyteckiego Ośrodka Badań Stosowanych i Międzyobszarowych.

Informację o powołaniu w struktury uczelni nowej jednostki organizacyjnej przedstawił na posiedzeniu senatu Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski.

– Zaczynamy etap opracowania koncepcji działalności tego ośrodka, która opierać się będzie na ścisłej współpracy z Centrum Transferu Technologii, Centrum Analiz i Ekspertyz oraz Biurem Projektów Rozwojowych – jednostek podległych Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG  – mówi prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

Uniwersytecki Ośrodek Badań Stosowanych i Międzyobszarowych skupiać będzie ogólnouniwersyteckie, pozawydziałowe jednostki organizacyjne, których działalność wykracza poza badania podstawowe jednego wydziału i jest finansowana ze źródeł zewnętrznych, w szczególności projektowych. W ramach ośrodka działać będą m.in.: Centrum Studiów Azji Wschodniej, Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych, Międzynarodowe Centrum Studiów nad Granicami oraz Centrum Badań Memlingowskich. 

Zadaniem ośrodka będzie objęcie opieką tych projektów, które mają charakter aplikacyjny, komercyjny, które nie są projektami o charakterze badań podstawowych, a mają zastosowanie w różnych dziedzinach biznesu i w otoczeniu społeczno-gospodarczym – dodaje prof. Krzysztof Bielawski.

Źródło: https://ug.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.