MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Na Politechnice Wrocławskiej zrealizowany zostanie projekt badawczy w ramach programu „Polska Metrologia”. Porozumienie w tej sprawie podpisali w poniedziałek prof. Arkadiusz Wójs, rektor uczelni i prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar.  

Program „Polska Metrologia” jest wspólną inicjatywą ministra edukacji i nauki oraz prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM). Wspiera on realizację projektów służących m.in. podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych. W podpisaniu porozumienia uczestniczył również Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

Na naszej uczelni badaniami pokieruje dr inż. Krystian Krawczyk z Katedry Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, który na realizację projektu pt. „Zapewnienie spójności pomiarowej wzorców świadków dużych rezystancji z możliwie najwyższą dokładnością” otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 850 tys. zł. 

To kontynuacja dwóch wcześniejszych programów badawczych, zrealizowanych w latach 2008-2011 i 2015-2018, w ramach których autorzy stworzyli w Głównym Urzędzie Miar system dwutorowy wzorcowania najważniejszych wzorców wtórnych rezystancji, nazywanych świadkami, w odniesieniu do wzorca pierwotnego QHR (Quantum Hall Resistance). 

W opracowanym systemie jednostkę rezystancji z wzorca QHR przekazuje się za pomocą komparatora kriogenicznego do rezystora wzorcowego 10 kΩ, a następnie – za pomocą zbudowanych przez autorów projektu – termostatyzowanych transferów rezystancji, mostka aktywnego oraz komory termostatycznej, do wzorców o wyższych wartościach, aż do 100 TΩ. 

– W ramach aktualnego projektu, przeprowadzone zostaną ponowne badania istniejącego systemu, zmodernizowany zostanie mostek aktywny, dzięki czemu rozszerzone zostaną jego możliwości pomiarowe oraz zmodernizowania zostanie komora termostatyczna, co umożliwi poprawę jej parametrów oraz ułatwi sterowanie – wyjaśnia dr inż. Krystian Krawczyk. – Ostatnim etapem będą badania zmodernizowanego systemu związane z przekazywaniem jednostki rezystancji z zastosowaniem ulepszonego mostka aktywnego oraz ulepszonej komory termostatycznej. Celem projektu jest zapewnienie spójności pomiarowej wzorców dużych rezystancji z możliwie najwyższą dokładnością w zakresie 1 GW  – 100 TW – tłumaczy. 

Lepszy system

Efektem prac będzie udoskonalony system zapewnienia spójności pomiarowej wzorców dużych rezystancji w zakresie 1 GW – 100 TW z możliwie najwyższą dokładnością wykorzystujący transfery rezystancji, zmodernizowany mostek aktywny umożliwiający porównania w stosunkach 1:1. 1:10, 1:100 i zmodernizowaną komorę termostatyczną. 

Wyniki prac będą publikowane w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym i ogólnokrajowym, a także na konferencjach międzynarodowych, np. Conference on Precision Electromagnetic Measurements, oraz liczących się konferencjach krajowych, np. Międzyuczelniana Konferencja Metrologów i Podstawowe Problemy Metrologii. 

Źródło: https://pwr.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt