MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Po dwóch latach covidowej przerwy, na 8 miesięcy przed maturą 2023, w obliczu coraz trudniejszych wyborów i wyzwań stojących przed kandydatami na studia, spotkaliśmy się na wrześniowym Salonie Maturzystów Perspektywy 2022 z blisko 100 tysiącami uczniów ostatnich klas liceów i techników!

Salonowe spotkania w 14 miastach akademickich, w murach najlepszych uczelni, pomogły uczestnikom w zgromadzeniu informacji i zaczerpnięciu inspiracji ważnych przy wyborze studiów i urealnieniu planów na temat planowanych ścieżek zawodowej kariery.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy już po raz 17-ty zorganizowała największą w kraju kampanię informacyjną, której istotą jest realizacja interesów wszystkich uczestników wydarzenia: młodzież planuje tu swoją maturę i studia, uczelnie mają szansę na prezentację ofert kierunkowych i pozyskania najlepszych studentów, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne mają audytorium do przekazania informacji i porad nt. majowych egzaminów, a Perspektywy… coraz lepiej poznają potrzeby maturzystów, poszerzając z roku na rok zakres udzielanej im pomocy.

Pora na statystyczne podsumowanie edycji 2022:

Liczba uczestników: 97.500

Spotkania programowe: 354, w tym:

  • wykłady ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych: 202
  • spotkania z nauczycielami influencerami: 31
  • prezentacje uczelni nt. rekrutacji w roku akademickim 2023/24: 82
  • wykłady nauczycieli akademickich: 19
  • prezentacje ekspertów rynku pracy: 14

…. i kilkadziesiąt tysięcy ważnych rozmów na stoiskach uczelni, i w punktach konsultacyjnych doradców zawodowych i edukatorów, zakupy podręczników, przymiarki do samodzielnego dysponowania studenckim budżetem.

Zaangażowanie naszych Partnerów pokazuje poniższe zestawienie:

Program Salonów Maturzystów Perspektywy 2022

Salon Maturzystów

Wykłady OKE

Wykłady nauczycieli akademickich

Prezentacje uczelni

Spotkania z nauczycielami innowatorami

Spotkania z doradcami zawodowymi

KIELCE

7

1

1

 

 

SZCZECIN

4

2

6

6

2

WARSZAWA

20

8

16

6

4

GDAŃSK

12

 

3

2

 

ŁÓDŹ

14

 

4

 

4

WROCŁAW

20

4

6

 

2

OLSZTYN

11

 

2

 

 

LUBLIN

28

 

10

 

 

GLIWICE

12

2

4

4

 

BIALYSTOK

9

 

3

 

 

POZNAŃ

4

2

10

12

2

KRAKÓW

28

 

12

 

 

RZESZÓW

26

 

4

 

 

BYDGOSZCZ

7

 

1

1

 

 

Liczba wystawców łącznie: 136, w tym:

  • 79 uczelni publicznych
  • 45 uczelni niepublicznych
  • 2 wydawców (Nowa Era i WSiP)
  • 9 innych

W imieniu maturzystów 2023 Perspektywy serdecznie dziękują Gospodarzom Salnów: Politechnice Świętokrzyskiej, Uniwersytetowi Szczecińskiemu, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytetowi Gdańskiemu, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu, Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, Politechnice Śląskiej, Politechnice Białostockiej, Politechnice Poznańskiej, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Politechnice Rzeszowskiej  i Politechnice Bydgoskiej. Dziękujemy Centralnej i Okręgowym Komisjom Egzaminacyjnym, wykładowcom znakomitych uczelni, popularnym nauczycielom-influencerom za bezcenne porady, jak się uczyć, doradcom zawodowym i edukatorom za profesjonalizm i oddanie sprawom karier młodych rozmówców.

Salon Maturzystów Perspektywy 2022 jest punktem startowym na ostatniej prostej do studiów. Perspektywy towarzyszą przyszłym kandydatom na studia nadal, także w czasie „międzysalonowym”. W „Informatorze dla Maturzystów 2023” (szlagier Perspektyw, rozdany gratis w liczbie 45 tys. egzemplarzy podczas Salonów) znajdują się  wszelkie informacje i inspiracje potrzebne by dobrze przygotować się do matury i wyboru studiów. Publikacja jest w opinii czytelników bezcenna; jej wersja elektroniczna, jeszcze bogatsza, od 3 października będzie do pobrania na stronie głównej Perspektywy.pl

Dziękujemy! I do zobaczenia za rok…

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.