MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Śląskiej został jednogłośnie wybrany wiceprezesem zarządu stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa.

Drugim wiceprezesem został wybrany prof. Konrad Świerczek z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zebranie członków stowarzyszenia odbyło się 26 września br. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa została powołana przez osoby fizyczne związane z samorządem, uczelniami wyższymi, spółkami paliwowymi i energetycznymi. W jej skład wchodzą przedstawiciele: władz obu województw, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Orlenu Południe, Grupy Azoty, Polenergii, Columbusa, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Węglokoksu, Instytutu Techniki Górniczej Komag, Instytutu Technologii Paliw i Energii oraz Głównego Instytutu Górnictwa.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii pozyskiwanej dzięki instalacji OZE, a także jego wykorzystanie w energetyce cieplnej, transporcie i infrastrukturze oraz przemyśle. Stowarzyszenie będzie również prowadzić prace naukowo-badawcze, inwestycyjne i wdrożeniowe, a także działać na rzecz ochrony środowiska oraz propagować postawy proekologiczne wśród młodzieży, przedsiębiorców i społeczności lokalnych.

Powstanie Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej jest nie tylko realizacją Polskiej Strategii Wodorowej, opublikowanej w grudniu ubiegłego roku, w której wodór może odegrać kluczową rolę w procesie osiągania neutralności klimatycznej, ale także istotnym krokiem w stronę innowacyjności i dekarbonizacji polskiej gospodarki.

Źródło: https://www.polsl.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!