MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB – prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej – została członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na tę funkcję powołał ją Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek prof. KUL.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości.

– Podnoszenie jakości kształcenia to dziedzina bardzo mi bliska, w której udzielam się aktywnie, nie tylko jako prorektor do spraw kształcenia Politechniki Białostockiej. Od blisko 10 lat pełnię też funkcję eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk inżynieryjno-technicznych. Działania na rzecz jakości kształcenia, w tym doskonalenia metodyki i wprowadzania nowych form kształcenia od wielu lat są w kręgu moich ścisłych zainteresowań. Jako ekspert PKA miałam przyjemność uczestniczyć w wielu wizytacjach w uczelniach wyższych. Cieszę się, że moje zaangażowanie i praca zostały docenione i zaowocowały powołaniem do grona członków PKA – mówi dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB.

Polską Komisję Akredytacyjną tworzy do stu członków powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zgłoszonych przez uczelnię, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prezydium PKA, Parlament Studentów RP (przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa) ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. To funkcja kadencyjna, dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB otrzymała powołanie w trwającej już kadencji na lata 2020-2023. Będzie uczestniczyć w pracach zespołu nauk ścisłych i przyrodniczych.

– Mam nadzieję, że jako członek PKA będę mogła wykorzystać moje długoletnie doświadczenie, a także osobiste zainteresowania, do podniesienia jakości wizytacji, którym poddawane są kierunki studiów na uczelniach krajowych. Chciałabym, żeby były one prowadzone jeszcze bardziej profesjonalnie i wychodziły naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez uczelnie. Jestem także przekonana, że moja nowa funkcja pozwoli jeszcze lepiej realizować nasz uczelniany priorytet, jakim jest kształcenie studentów na jak najwyższym poziomie – podkreśla dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB.

Źródło: https://pb.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave