MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Uroczystą inauguracją roku akademickiego 2022/2023 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaczyna pisać kolejny rozdział w swojej ponad 23-letniej historii.

Pierwszy dzień nowego roku akademickiego to, jak zawsze, moment wielkiej radości: wspólnota uniwersytecka powiększa się o kolejny rocznik studentek i studentów, wzmocniona zostaje także kadra UWM. Towarzyszy temu ogromna nadzieja, która nawet na trudności i niepokojące informacje każe patrzeć w kategoriach wyzwań.

W swoim inauguracyjnym przemówieniu rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski poświęcił sporo uwagi namysłowi nad tym, z jakimi zadaniami będziemy się mierzyć w najbliższych miesiącach. Przypominał, że nie wolno nam, społeczności akademickiej, zapominać nawet na chwilę o tym, że tuż przy naszej granicy toczy się wojna rozpoczęta przez barbarzyńską agresję Rosji. Podkreślał też, że nasze wsparcie dla Ukrainy nie może tracić na sile, że powinno być przemyślane.

Nadzieja mimo przeciwności

– Żyjemy w czasach niezwykłych: pełnych wyzwań i trudności – zaczął swoje przemówienie Rektor UWM. I dodał: – Rok 2022 to nie tylko czas odrabiania strat po pandemii, ale przede wszystkim czas wojny w Ukrainie oraz wysokiej inflacji i postępującego kryzysu. Wszyscy wciąż zadajemy sobie pytanie, co przed nami. Tego oczywiście nikt nie wie, ale pomimo wszystkich tych trudności, musimy im stawiać czoła. Należy śmiało patrzeć w przyszłość, myśleć o dalszym rozwoju i podejmować działania, które nie tylko złagodzą negatywne skutki tych wszystkich złych rzeczy, ale pozwolą je z naszego życia wyeliminować i pozwolą także na dynamiczny rozwój. Tak postrzegam z głęboką wiarą i nadzieją najbliższą przyszłość Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, naszego Uniwersytetu.

Jak zaznaczył Rektor, codziennie podejmujemy wyzwania i działamy na rzecz wielkości naszej uczelni.

– To, że stawiamy czoła wyzwaniom współczesności, że mamy liczące się w kraju i na świecie dokonania i perspektywę dalszego rozwoju, zawdzięczamy naszej uniwersyteckiej wspólnocie: nauczycielom akademickim, badaczom i dydaktykom, pracownikom inżynieryjno-technicznym, pracownikom administracji i obsługi, studentom i doktorantom. Dziękuję wszystkim państwu za wasz wysiłek i determinację w budowaniu naszej uniwersyteckiej teraźniejszości i przyszłości – mówił profesor Przyborowski.

W swoim przemówieniu Rektor odnosił się do idei, które kształtują tożsamość Uniwersytetu, oraz do jego dziedzictwa. Mówił także o planach na najbliższy czas. – Po zakończonej sukcesem pierwszej ewaluacji dyscyplin, w kolejnej zgłosimy trzy nowe: nauki chemiczne, informatykę techniczną i telekomunikację oraz nauki o zdrowiu – zapowiedział profesor Przyborowski, zaznaczając, że stanowić to będzie wielkie wyzwanie dla dziekanów kierujących jednostkami, w których funkcjonują te dyscypliny, i nauczycieli akademickich, którzy te dyscypliny reprezentują.

Innym wyzwaniem będzie też dalsze umacnianie obecności UWM w rankingach uczelni. Rektor przypomniał nasze osiągnięcia w tym zakresie i podkreślił, że będziemy dążyć do tego, by były one jeszcze większe.

Ważną kwestią dla funkcjonowania uczelni są inwestycje. Profesor Przyborowski przypomniał, że dobiega końca budowa Wydziału Prawa i Administracji, rozbudowa szpitala uniwersyteckiego oraz Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi z ultranowoczesnym mikroakceleratorem liniowym do radiochirurgii. Do 2025 roku na UWM powstanie Centrum Badawcze Klinicznych Nauk Weterynaryjnych, czyli tak zwana klinika weterynaryjna zwierząt towarzyszących.

– Bardzo zaawansowana jest koncepcja budowy nowego wysokospecjalistycznego szpitala klinicznego wraz z centrum kształcenia medycznego i rozwoju fizycznego – mówił Rektor UWM. – Planujemy też modernizację niezwykle urokliwego budynku Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, niemal ostatniego takiego budynku w starej zabytkowej części Kortowa.

Nie wszystko jednak układa się po myśli władz UWM. Inflacja i towarzyszący jej kryzys zmuszają uczelnię do szukania scenariusza, w którym obecny byłby plan oszczędności. Profesor Przyborowski podkreślił, że przy jego wdrażaniu będzie liczył na solidarność wszystkich członków społeczności akademickiej.

Rektor mówił także o strategii rozwoju uczelni i o zespołach projektowych, które opracowują plany związane z wdrożeniem sześciu wybranych projektów w jej ramach. Przypomniał też o uniwersyteckiej agendzie zrównoważonego rozwoju. – Spośród 17 celów przyjętych przez ONZ w sposób szczególny chcemy skupić się na takich celach, jak dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, równość płci, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania w dziedzinie bezpieczeństwa klimatycznego z uwzględnieniem zielonej transformacji – relacjonował Rektor.

– Dzisiaj na naszej uczelni rozpoczyna naukę 6700 nowych studentów na studiach wyższych i 32 doktorantów, w tym sześcioro z zagranicy – mówił profesor Jerzy Przyborowski. I zaznaczył: – Nie możemy zapominać o toczącej się wojnie w Ukrainie (...). Byliśmy świadkami wspaniałych aktów polskiego humanitaryzmu, ale wojna wciąż trwa i, niestety, powszednieje. Dziś działania pomocowe wymagają o wiele większej determinacji z naszej strony i musi to być pomoc celowa. Spieszę poinformować, że z dniem 1 października w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rozpoczęło naukę 69 studentów z Ukrainy. Nasza uczelnia wspiera i daje możliwość rozwoju młodym ludziom w trudnej sytuacji życiowej i tożsamościowej.

Zwracając się do studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie, Rektor wyrażał nadzieję, że będą oni dumni z tego, że dołączyli do wspólnoty akademickiej UWM.

– To, na czym mi szczególnie zależy, to byście nigdy nie tracili nadziei, nigdy się nie poddawali – zwracał się do młodzieży profesor Przyborowski. I przekonywał: – Przyszłość należy do was! Pytajcie, uczcie się, mylcie się, popełniajcie błędy, ale wyciągajcie z nich wnioski. Wygrywajcie, a czasem i przegrywajcie, ale nigdy, przenigdy, nie poddawajcie się i nie traćcie nadziei (…). Widzę w was szczególne pokolenie Polaków: jesteście Europejczykami, wolnymi ludźmi nieskażonymi totalitaryzmami i niesprawiedliwością. Wasza pasja i determinacja mogą zaprowadzić was na każdy szczyt, świat leży u waszych stóp. Trochę wam tego zazdroszczę!

Przestrzegając przed ewentaulnymi trudnościami, Rektor żartobliwie dodał: – Nie należy się poddawać! Niektórzy mówią, że najgorszych jest pięć pierwszych lat, potem już jest z górki.

Podsumowując swoją wypowiedź, profesor Przyborowski przypomniał, że nadchodzący rok będzie wyjątkowy: po pierwsze świętować będziemy Rok Kopernikański, a po drugie obchodzić 25-lecie istnienia UWM.

Po życzeniach skierowanych do gości i społeczności uniwersyteckiej, nastąpiła uroczysta immatrykulacja nowych studentów i doktorantów. Po złożeniu przysięgi dołączyli oni do grona wspólnoty akademickiej.

Odznaczenia i nagrody

Uroczyste posiedzenie Senatu UWM to jedna z najlepszych okazji do tego, by dać wyraz swojego uznania przedstawicielom naszej wspólnoty akademickiej.

Odznakę „BONUM UNIVERSITATIS WARMIENSIS ET MASURIENSIS OLSTINI”, najwyższe uczelniane wyróżnienie, otrzymali profesorowie: Roman Kisiel (dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych w kadencjach 2002-2005 oraz 2016-2020), Krzysztof Młynarczyk (dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020) oraz ksiądz prof. Jacek Pawlik (dziekan Wydziału Teologii w latach 2014-2016).

Specjalne podziękowania trafiły także do rąk profesorów, którzy zakończyli pracę na Uniwersytecie. Wyróżniono w ten sposób panie i panów profesorów: Ryszarda Góreckiego, Kazimierza Grabowskiego, Stefana Grzegorczyka, Romana Kisiela, Stanisława Milewskiego, Krzysztofa Młynarczyka, Jacka Pawlika, Janinę Pogorzelską, Leszka Szarzyńskiego, Józefa Wojtkowiaka oraz Sabinę Źróbek.

Nagrody i wyróżnienia odebrali także młode naukowczynie będące stypendystkami ministra, najlepsi absolwenci UWM oraz osoby, które zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi.

Przemówienia gości

Tradycją inauguracji jest obecność gości i ich przemówienia okolicznościowe.

Wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego: „Wspólnota akademicka ma dla wspólnoty narodowej szczególne znaczenie. Absolwenci uczelni wyższych co roku powiększają grono specjalistów, z czasem zyskując pozycję ekspertów i liderów w różnych obszarach naszego życia” – pisał premier. I życzył: – „Całej wspólnocie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego życzę, by rozpoczynający się rok akademicki 2022/2023 pozwolił państwu wreszcie bez żadnych utrudnień skupić się na wyzwaniach merytorycznych i zrealizować nawet najbardziej ambitne plany. Mam nadzieję, że nadchodzące miesiące przyniosą wam radość ze wspólnej pracy oraz satysfakcję z osiągniętych rezultatów”.

Swoje pozdrowienia przekazał także minister Przemysław Czarnek: „W dniu inauguracji roku akademickiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu sukcesów oraz pomyślności w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Życzę efektywnego rozwoju realizacji pasji naukowych, a także ambitnych projektów badawczych”.

Poseł Jacek Protas, zadeklarował nie tylko wiarę w to, że UWM poradzi sobie z wyzwaniami wywołanymi kryzysem gospodarczym, ale i gotowość do wsparcia: – Myślę, że wolno mi będzie zadeklarować w imieniu wszystkich parlamentarzystów, że możecie na nas w tych trudnych chwilach liczyć. Wszystko to, co będziemy mogli zrobić dla dobra uczelni, uczynimy – mówił.

Wicemarszałek województwa warmińsko mazurskiego Marcin Kuchciński pogratulował studentom dobrego wyboru uczelni i zachęcał: – Korzystajcie z potencjału intelektualnego, korzystajcie z potencjału infrastrukturalnego, rozwijajcie się, spełniajcie swoje marzenia, szukajcie przyjaźni i miłości, bo dobra zabawa na pewno znajdzie was sama.

Wicemarszałek podkreślił, że Uniwersytet świetnie wykorzystuje możliwości oferowane przez fundusze unijne. Dodał też, że w obliczu zmieniającego się świata, jedynym słusznym kierunkiem jest rozwój kompetencji i umiejętności.

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, zaznaczył w swoim wystąpieniu, że inauguracja roku akademickiego jest świętem nie tylko Uniwersytetu, ale i miasta. – Współpracujemy z Uniwersytetem, ponieważ doskonale wiemy że miasto wojewódzkie, nasze miasto, bez Uniwersytetu nie mogłoby tak prężnie i dynamicznie się rozwijać jak i jednocześnie na pewno nie osiągnęłoby tego, czym dzisiaj możemy się szczycić – mówł.

Przewodniczący samorządu doktorantów Bartosz Naumowicz także skierował kilka słów do nowych studentów. – Widząc tu nowe twarze osób wstępujących w szeregi naszej społeczności akademickiej, chciałbym zwrócić się przede wszystkim do was: mam nadzieję, że poczujecie tu ogrom możliwości, jakie daje wam studiowanie na naszej uczelni, że poznacie tu wartości, którymi powinniście kierować się zarówno w życiu studenckim, jak i w późniejszym.

Reprezentant doktorantów podkreślał też: – Macie teraz swój najlepszy czas na to, żeby zdobyć wiedzę kwalifikacje i kompetencje, najlepszy czas, żeby rozwinąć się zarówno jako człowiek, jak i część społeczeństwa. Poznacie tu wspaniałych profesorów, którzy staną się dla was przewodnikami, oraz kolegów i koleżanki, którzy staną się przyjaciółmi na całe życie.

W podobnym duchu przemawiał Piotr Wałejko, przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego: – Drogie koleżanki, drodzy koledzy, którzy występujecie w mury naszej uczelni! Zaczyna się jeden z najpiękniejszych momentów w waszym życiu. Czerpcie z tego pełnymi garściami, edukując się, ale również nawiązując wspaniałe przyjaźnie, wśród ludzi, którzy tutaj na was czekają i których tutaj poznacie. Chciałbym was prosić, żebyście rozwijali swoje pasje albo szukali nowych. Nasza uczelnia oferuje naprawdę ogrom możliwości w tym zakresie: są koła naukowe, agendy kulturalne, drużyny sportowe, a także samorządy i inne organizacje społeczne i naukowe.

O praworządności i jej wyzwaniach

Na zaproszenie Rektora UWM wykład inauguracyjny pod tytułem „Praworządność w społeczeństwie informacyjnym” wygłosił profesor Bronisław Sitek, sekretarz Rady Doskonałości Naukowej, który dawniej był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UWM.

– Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się nowymi formami działania ludzi i organizacji, funkcjonowania społeczeństwa, nowymi formami produkcji, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji – mówił profesor. I przypominał: - Koncepcja praworządności, do której się ciągle odwołujemy w przestrzeni publicznej, była stworzona dla tradycyjnego państwa.

Rzecz w tym, że w społeczeństwie informacyjnym nie ma, jak tłumaczył profesor Sitek, „granic politycznych, kulturowych, geograficznych i mentalnych, nie ma granic pomiędzy systemami prawa czy kompetencjami organów krajowych i międzynarodowych”. Profesor w bardzo ciekawy sposób opowiedział więc o konsekwencjach i pytaniach, jakie ta nowa sytuacja stawia pojęciu praworządności.

Tegoroczna inauguracja była 24. w historii UWM. Uroczyste rozpoczęcia nowego roku akademickiego na poszczególnych wydziałach będą odbywać się w ciągu kolejnego tygodnia. 

Daria Bruszewska-Przytuła

http://www.uwm.edu.pl/

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt