MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

“Gdy Ukraina została brutalnie napadnięta przez rosyjskiego oprawcę, Świat z dnia na dzień stał się naocznym świadkiem okrutnych scen, które znaliśmy z kart historii i wierzyliśmy, że się już więcej nie powtórzą. Ludobójstwo w imię imperialistycznych dążeń, których podstawą jest chęć powrotu do „słusznie minionych czasów” – taki opis rzeczywistości nie powinien dotyczyć współczesności i być udziałem ludzkości. Symbolem naszych czasów ma być bezpieczeństwo, jedność, dialog, wszechstronny rozwój. Dołóżmy starań, aby zapewnić przyszłym pokoleniom bezpieczne i stabilne warunki do życia” – powiedział Rektor SGGW, prof. dr hab. Michał Zasada podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, która odbyła się 30 września 2022 r.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym Rektor SGGW zwracając się do społeczności akademickiej uczelni poruszył także problem kryzysu klimatycznego mówiąc: W ostatnich latach przekonaliśmy się, jak szybko naukowcy, dzięki prowadzonym systematycznie i konsekwentnie badaniom, stworzyli ratującą życie szczepionkę. Przeszli więc z poziomu akademickich dociekań do praktycznego zastosowania efektów swoich prac. Może warto także teraz korzystać z wiedzy ekspertów, naukowców, aby jak najszybciej znaleźć rozwiązanie ogromnego problemu, którego skutki zaczynamy odczuwać wszyscy – kryzysu klimatycznego i hydrologicznego. Konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań, by zatrzymać ten błyskawicznie postępujący proces. I tu ogromne zadanie dla nas, przedstawicieli nauki, szczególnie „nauk o życiu”, „life sciences”. Nasza praca, zaangażowanie i prowadzone badania naukowe muszą stać się inspiracją i impulsem do przeciwdziałania następstwom tych negatywnych zmian. Dajmy szansę kolejnym pokoleniom na życie na naszej, wciąż żyjącej, planecie! Wierzę, że „ludzi dobrej woli jest więcej” i w najbliższym czasie uda się znaleźć racjonalny sposób, by uchronić ludzkość od katastrofy ekologicznej”.

Rektor Michał Zasada zwrócił się także bezpośrednio do studentów: Cieszę się, że tak liczna grupa młodych ludzi zdecydowała się podjąć studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – uczelni, której misją jest „służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego…

Stając się częścią wspólnoty akademickiej SGGW, przekonacie się, jak istotna jest zgodna praca na rzecz wspólnego celu. To zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju Uczelni wszystkich przedstawicieli jej społeczności sprawiło, że jest obecnie uznanym ośrodkiem naukowo – badawczym, klasyfikowanym w prestiżowych krajowych i międzynarodowych rankingach szkół wyższych…

Pamiętajcie, że „nie ma wiedzy bez wyobraźni i wyobraźni bez wiedzy” i że to od Was, Waszego zaangażowania, wszechstronnego wykształcenia i perspektywicznego spojrzenia na świat, będzie zależeć jego przyszłość”.

- Przemówienie Inauguracyjne Rektora SGGW

Najważniejszą częścią uroczystości było ślubowanie nowo przyjętych studentów. Aktu immatrykulacji dokonał Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski. Nowo przyjęci studenci poszczególnych kierunków studiów oraz przedstawiciel szkoły doktorskiej, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, złożyli w imieniu wszystkich nowo przyjętych studentów ślubowanie i tym samym  dołączyli do grona społeczności akademickiej SGGW.

Do studentów i doktorantów zwrócili się w swych wystąpieniach także Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW Szymon Gardocki oraz Przewodnicząca Rady Doktorantów SGGW Aleksandra Giedrowicz życząc swoim kolegom wszelkiej pomyślności.

Wykład inauguracyjny pt. “Czy można zbudować wirtualny mózg?” wygłosił prof. dr hab. Wiesław Nowiński z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili Chór Kameralny oraz Ludowy Zespół Artystyczny “Promni” SGGW.

Źródło: https://www.sggw.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt