MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Nowy rok akademicki został uroczyście zainaugurowany już na wielu uczelniach. Wśród studentów rozpoczynających swoją edukacyjną przygodę są także młodzi ludzie, którzy przyjechali na studia do Polski. Dla nich są to podwójnie wielkie emocje.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że na polskich uczelniach zaczęli studiować także uchodźcy z tego objętego wojną kraju. Jednocześnie część ukraińskiej młodzieży oraz absolwentów tamtejszych uczelni, do tej pory przebywających na terenie Ukrainy, uznała, że bezpieczniej będzie podjąć naukę w Polsce.

Polskie uczelnie wspierają i dają możliwość rozwoju młodym Ukraińcom w trudnej sytuacji życiowej. Na wielu z nich powołano pełnomocników ds. pomocy Ukrainie, powstały centra wolontariatu, przygotowano programy rekrutacyjne dla ukraińskich studentów chcących rozpocząć studia i dla tych, którzy chcą kontynuować studia podjęte na Ukrainie. Do pracy przyjęto wielu nauczycieli akademickich. Nie dziwi zatem fakt, że duża liczba ukraińskiej młodzieży uczestniczyła w inauguracji nowego roku akademickiego w polskich szkołach wyższych. Przykładowo, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rozpoczęło naukę 69 studentów z Ukrainy, a na Politechnice Śląskiej 60. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyjął 382 obywateli Ukrainy, w tym 169 osób rozpocznie studia bezpłatne, na podstawie Karty Polaka, Karty Stałego Pobytu oraz 58 osób, które posiadają PESEL ze statusem „UKR”.

– Po wybuchu wojny wielu naszych dotychczasowych studentów, młodych mężczyzn, wyjechało do swojego kraju. Teraz, kiedy nie ma już nauki online, nie mogą kontynuować studiów – mówi prof. Jacek Popiel, rektor UJ, udzielając wypowiedzi dziennikowi „Rzeczpospolita”. I dodaje, że łączna liczba obywateli Ukrainy, którzy 1 października powinni studiować na UJ, to 2229 osób, w tym 939 to osoby, które dopiero rozpoczną kształcenie. – Trudno jednak przewidzieć, ilu studentów rzeczywiście rozpocznie nowy rok akademicki – zaznacza.

Ale studenci zagraniczni w Polsce to nie tylko Ukraińcy. Według danych GUS w roku akademickim 2021/22 największą grupę studentów w Polsce po Ukraińcach (36 011) stanowili Białorusini (11 075), Turcy (2854) Hindusi (2449), studenci z Zimbabwe (2425) oraz z Hiszpanii (2388). Przybyło także studentów z Nigerii (2100). W roku akademickim 2021/2022 studiowało w Polsce prawie 86 tys. cudzoziemców. Zagraniczni studenci stanowią obecnie blisko 7 proc. ogółu studentów w naszym kraju - dwanaście lat temu było ich zaledwie blisko 1 proc. Trend wzrostowy utrzymuje się od 2005 roku.

W roku akademickim 2022/23 Politechnika Śląska przyjęła ogółem 300 osób z zagranicy. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu naukę rozpoczęło ponad 400 nowych studentów zagranicznych. Na Uniwersytecie Warszawskim zostało przyjętych 1091 cudzoziemców. Liczba ta jeszcze nieco się zmieni, bo proces przyjmowania na studia jest jeszcze w trakcie. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny wybrało ponad 2 tys. studentów, w tym 210 obcokrajowców, którzy będą kształcić się na ponad 35 kierunkach studiów. W semestrze zimowym 2022/2023 na AGH studiuje ok. 750 studentów zagranicznych ogółem. Przybyło 150 studentów z zagranicy. Na Politechnice Częstochowskiej nowy rok akademicki rozpoczął się dla ponad 400 studentów z zagranicy (w poprzednim roku akademickim było ich blisko 200). Na uczelnię przyjeżdżają w ramach specjalnych programów międzynarodowych, ale także z własnego wyboru.  2/3 z nich kształcić będzie się w języku polskim, pozostali w języku angielskim.

Umiędzynarodowienie stanowi jedno z wielu wyzwań uczelni. Wzrost liczby cudzoziemców zza naszej wschodniej granicy (nie tylko z Ukrainy), ale także z Europy i Afryki jest bardzo zauważalny. To efekt starań promocyjnych zarówno polskich uczelni, jak i programu „Study in Poland”.

Opr. MTA

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!