MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


– Zawsze, ale w tych ostatnich miesiącach w szczególności, naszą największą troską jest dbanie o bezpieczeństwo i dobro wszystkich członków naszej społeczności – powiedział rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Zaremba.

Wspólnie z naszą społecznością: Rektorem, Prorektorami, Senatem, studentami, doktorantami i pracownikami PW ten ważny dzień świętowali goście: przedstawiciele najwyższych władz Polski, województwa mazowieckiego i Warszawy, Rektorzy i Prorektorzy innych uczelni, reprezentanci świata nauki, duchowieństwa, biznesu

Ambitne cele na kolejne lata

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba zwracał uwagę na szczególne okoliczności, z jakimi się w ostatnim czasie mierzymy.

– Kryzys energetyczny i klimatyczny, ograniczenie w dostępie do surowców i środków produkcji, poważne zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw, ryzyko migracji milionów osób zagrożonych wojną i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi – to wszystko jest wyzwaniem także dla środowiska akademickiego, którego rolą jest przecież poszukiwanie odpowiedzi na wszelkie wyzwania cywilizacyjne – mówił Rektor.

– Zawsze, ale w tych ostatnich miesiącach w szczególności, naszą największą troską jest dbanie o bezpieczeństwo i dobro wszystkich członków naszej społeczności – dodawał prof. Zaremba. – Budujemy, na wypadek ewentualnych zagrożeń, alternatywne scenariusze, w których centrum zawsze najważniejsi są nasi pracownicy, studenci i doktoranci.

Rektor podkreślał, że nasza Uczelnia to nie tylko organizacja, której celem są badania i dydaktyka.

– Politechnika Warszawska jest ideą, przestrzenią i społecznością – mówił. – Nie jesteśmy tylko miejscem, w której kształci się kolejne pokolenia inżynierów i naukowców oraz realizuje badania. Nasza praca ma znaczący wpływ na otoczenie, zarówno poprzez kreowanie nowych rozwiązań, jak i przez sposób, w jaki wdrażamy je w życie.

Prof. Zaremba opowiadał o planach i ambicjach związanych z realizacją strategii rozwoju do roku 2030. Celem jest, aby za osiem lat Politechnika była uznaną i rozpoznawalną techniczną uczelnią badawczą, atrakcyjnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w europejskiej przestrzeni badawczej, uczelnią prowadzącą badania naukowe i kształcenie na światowym poziomie, uczestniczącą w kształtowaniu trendów rozwoju technologii, dostarczającą wiedzę i rozwiązania dla krajowego i światowego przemysłu.

– Widzimy ją jako uczelnię odpowiedzialną społecznie, uczestniczącą w poszukiwaniu rozwiązań związanych z globalnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, tworzącą kompetentne, twórcze i odpowiedzialne społecznie kadry dla nauki i przemysłu przyszłości – mówił Rektor PW.

Opowiadając o tych ambicjach, przywoływał cytat Thomasa Elliota: „Tylko ci, którzy ryzykują pójście za daleko, mogą odkryć, jak daleko można dojść”.

W swoim wystąpieniu Rektor opowiadał o sukcesach badawczych, dydaktycznych i sportowych naszych pracowników, studentów, doktorantów i absolwentów. Efekty tych działań widać w pozyskanych grantach czy czołowych miejscach w konkursach i zawodach w kraju i za granicą.

Prof. Zaremba mówił także o inwestycjach, cyfryzacji, usprawnianiu procesów zarządczych i administracyjnych, poprawianiu efektywności naukowej i zmianach w kształceniu. Jako przykład nowości w obszarze dydaktyki wskazywał studia id – indywidualne studia dla najlepszych kandydatów – laureatów olimpiad. Mają one m.in. przywrócić znaczenie relacji mistrz – uczeń.

– Kształcenie inżynierskie to kształcenie twórców, niemożliwe bez wykształcenia w naszych absolwentach pasji poznawania świata i tajemnic jego działania – przypominał Rektor, nawiązując do hasła #zawszeciekawi, które wykorzystujemy w działaniach promocyjnych naszej Uczelni. – Ta pasja, naturalna dla dzieci, często jest bezpowrotnie gubiona w procesie edukacyjnym. Naszą misją jest jej wskrzeszenie i rozwijanie.

Nowym studentom i doktorantom, a także wszystkich uczestnikom inauguracji Rektor życzył, aby rok akademicki 2022/2023 był kolejną fascynującą przygodą intelektualną i wielkim pozytywnym doświadczeniem.

Życzenia od gości

Podczas uroczystości odczytano listy skierowane do wspólnoty akademickiej naszej Uczelni przez przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

W imieniu Prezydenta RP życzenia z okazji nowego roku akademickiego złożył jego doradca – Piotr Czerwiński, a w imieniu Premiera RP – Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, nasz absolwent.

Ministra Edukacji i Nauki reprezentował dr. hab. Bartłomiej Biskup, Przewodniczący Zespołu doradczego ds. programu „Społeczna odpowiedzialność nauki i działalności upowszechniającej naukę”, Członek Komitetu Polityki Naukowej. Przesłanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego przekazała Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego. List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy odczytał jego zastępca – Tomasz Bratek

Dobrze wykorzystać czas studiów

Po wystąpieniach gości przyszedł czas na centralny punkt inauguracji – immatrykulację, czyli akt przyjęcia w poczet studentów.

Przedstawiciele osób, które dopiero zaczynają swoją studencką drogę na PW, złożyli ślubowanie, a następnie odebrali listy gratulacyjne z rąk Rektora PW.

O tym, jak wykorzystać swoje talenty i możliwości stwarzane przez Politechnikę, mówił w swoim wystąpieniu Paweł Świniarski, Przewodniczący Samorządu Studentów PW.

– Nasi studenci odnoszą sukcesy naukowe na miarę Europy, wygrywają zawody sportowe na szczeblu międzynarodowym, realizują oraz występują w projektach kulturalnych, sztukach, filmach, są niesamowicie uzdolnionymi muzykami, regularnie zaskakują swoją kreatywnością oraz sukcesami, godząc pasję ze studiami – podkreślał Paweł Świniarski i zachęcał nowo przyjętych studentów do podejmowania aktywności poza zajęciami. – Pozwoli to wam się rozwinąć oraz odkryć pasję i zdolności, o które byście się nigdy nie podejrzewali.

Dla Krystiana Jędrzejczaka, Przewodniczącego Rady Doktorantów PW inauguracja nowego roku akademickiego była okazją do wspomnień z pierwszej, jeszcze licealnej wizyty na naszej Uczelni. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę na kluczowe kwestie w pracy nad doktoratem.

– W ramach doktoratu bardzo ważna jest interdyscyplinarność, wymiana myśli pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk – zaznaczał. – Tylko wspólnym wysiłkiem możemy zmieniać świat na lepsze.

Krystian Jędrzejczak życzył studentom i doktorantom, by dni spędzone na Politechnice Warszawskiej pozwoliły odnaleźć pracę, a także wykorzystać w niej wiedzę i umiejętności zdobyte właśnie na naszej Uczelni

Nauka a rozwój

Pierwszy w nowym roku akademickim wykład na PW pt. „Czy widać już granice wzrostu gospodarczego? Co w tej sprawie może zrobić nauka” wygłosił prof. Witold Orłowski.

– Ostatnie miesiące spowodowały, że człowiek zadaje sobie fundamentalne pytania na temat rozwoju gospodarczego i społecznego, tego, co w tej sprawie, zwłaszcza w kwestii utrwalenia rozwoju i skierowania go na dobre tory, może zrobić nauka – zauważył prof. Orłowski. – Postęp technologiczny może mieć gigantyczny efekt na gospodarkę i perspektywę rozwoju. Po drugie trzeba umieć go wykorzystywać i stymulować. Mówimy tutaj o innowacjach, nie tylko o wynalazkach.

Naukowiec zwrócił również uwagę, że ludzi można i trzeba uczyć lepszego korzystania z technologii

Dziękujemy!

W tym roku inauguracja odbyła się w dość nietypowym dniu, bo w sobotę. Tym bardziej dziękujemy więc wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości – poświęcili swój czas, by być z nami w Gmachu Głównym PW lub oglądali transmisję online. Dziękujemy też za wszystkie życzenia i gratulacje.

Mamy nadzieję, że czeka nas wszystkich dobry i owocny rok akademicki.

Źródło: https://www.pw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.