MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Piątego października w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023. W uroczystości zorganizowanej w Hali Gimnastycznej Leszka Blanika wziął udział Senat Akademii, społeczność akademicka oraz zaproszeni goście.

Pierwszym punktem programu było przemówienie Jego Magnificencji Rektora AWFiS prof. dr. hab. Pawła Cięszczyka, który przypomniał o najważniejszych osiągnięciach odniesionych w czasie trwającej obecnie kadencji władz uczelni, omówił zakończone oraz toczące się remonty, a także inwestycje, zwrócił również uwagę na trudności, z którymi mierzą się obecnie polskie uczelnie w związku w trwającą w Ukrainie wojną i rosnącymi cenami funkcjonowania uczelni.

Po przemówieniu rektora doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy, skierowany do społeczności akademickiej, po czym wręczył odznaczenia państwowe, które otrzymali dr Marek Graczyk (Złoty Krzyż Zasługi), dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS (Medal Złoty za Długoletnią Służbę) oraz dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS (Srebrna Oznaka za Zasługi dla Sportu). Następnie rektor, prof. dr hab. Paweł Cięszczyk, za szczególne zasługi dla uczelni, udekorował Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego absolwentkę gdańskiej Akademii, poseł Magdalenę Srokę, zaś dr hab. Agacie Leońskiej-Duniec, prof. AWFiS wręczył Bursztynowy Laur Rektora za osiągnięcia naukowe.

Po wręczeniu odznaczeń, prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą, prof. Marcin Białas odczytał list ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka. Kolejnym punktem programu była immatrykulacja studentów pierwszego roku, dokonana przez prorektor ds. kształcenia, dr hab. Barbarę Dudę-Biernacką, prof. AWFiS, a także ślubowanie i wręczenie dyplomów nowym doktorom – dr Joannie Bukowskiej, dr Marcie Flis, dr Magdalenie Kochanowicz, dr Magdalenie Piernickiej, dr Joannie Samulak, dr Mireli Kozakiewicz, dr. Matteo Giuriato oraz dr. Arturowi Myśliwcowi. Ponadto listy gratulacyjne za wyróżnione prace doktorskie otrzymali dr Marta Flis, dr Artur Myśliwiec i dr Matteo Giuriato. Listy gratulacyjne powędrowały także do zawodników Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk – Julii Jaśkiewicz, Anny Potrzuskiej i Izabeli Pawlak, Bartosza Bartkowskiego, Kacpra Paszka oraz Radosława Furmańskiego, jak również do reprezentantów sportu akademickiego – Pauliny Stenki, Anny Kołatki, Julii Duszyńskiej, Konrada Lichowskiego oraz Dominika Dudy. Nie zabrakło wyróżnień studenckich. Za wybitne wyniki w nauce listy gratulacyjne otrzymali Daniel Zatorski i Sławomir Bąk (kierunek wychowanie fizyczne), Aleksandra Ostrowska, Ewa Szawłowska, Nikola Gzik i Ewa Jakielaszek (kierunek turystyka i rekreacja), Sabina Zielińska (kierunek terapia zajęciowa) i Julia Głowacka (kierunek fizjoterapia).

Niezwykle podniosłym momentem tegorocznej inauguracji było nadanie tytułu doktora honoris causa Andrzejowi Kraśnickiemu, prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Laudację wygłosił dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS, a dr h.c. Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Andrzej Kraśnicki wygłosił wykład pt. „Ruch olimpijski w obliczu zagrożeń klimatycznych, pandemii i konfliktów zbrojnych”.
Tegoroczną inaugurację tradycyjnie zakończyła część sportowo-artystyczna. W tym roku przed zgromadzoną publicznością wystąpiła studentka AWFiS, gimnastyczka artystyczna Anastazja Cichanowska.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt