MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przygotowują plan federalizacji. Celem jest wzmocnienie potencjału przy zachowaniu autonomii obu uczelni.

Blisko 5 milionów złotych wynosił grant przyznany wrocławskim uczelniom przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzięki niemu wyłoniona zostanie grupa zewnętrznych ekspertów, która oceni potencjał płynący z federalizacji. Uczelniane zespoły już pracują nad przygotowaniem odpowiednich danych.

Na czele Komitetu Sterującego stoi Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Robert Olkiewicz, który podkreśla, że projekt nastawiony jest na federalizację. – Federacja oznacza, że obie uczelnie zachowują swoją tożsamość, są rektorzy obu Uczelni, każda ma swój Senat. Na czele zaś stoi prezydent. Formuła jego wyłonienia pozostaje otwarta – wyjaśniał rektor Uniwersytet Wrocławskiego. Prof. Robert Olkiewicz dodał, że możliwości współpracy są ogromne – od rozwijania dobrych praktyk w obszarze zarządzania, przez projekty naukowe czy nowe – prowadzone wspólnie kierunki, jak biomedycyna.

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prof. Piotr Ponikowski, wyjaśnił, że powołane zespoły złożone z pracowników obu uczelni określają wspólne płaszczyzny i bariery, które mogą pojawić się w tym procesie. Dodał jednak, że istotą projektu jest zaproszenie kogoś z zewnątrz – profesjonalnie przygotowanej grupy doradczej, która popatrzy na te dane obiektywnie. – To zewnętrzni eksperci bez emocji, wyposażeni w odpowiednie narzędzia, metody, ale też doświadczenie wskażą potencjalne korzyści i zagrożenia wynikające z połączenia potencjałów. Robienie tego przez nas samych zawsze byłoby obarczone ryzykiem poważnego błędu – wyjaśniał rektor Ponikowski.

Ostateczna decyzja dotycząca działań podjęta będzie przez Senaty obu Uczelni po zapoznaniu się z efektami analizy.

Obaj rektorzy podkreślali, że zaproszenie do współpracy jest otwarte dla całego środowiska akademickiego Wrocławia.

Źródło: https://uwr.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt