MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Jakie zmiany należałoby wprowadzić w działaniu akademickich biur karier czy studiach dla praktyków? Czy można byłoby przyznawać punkty ECTS za kompetencje społeczne i umiejętności praktyczne? W jaki sposób należy rozwijać  programy studiów dla praktyków? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się w materiałach dla uczelni przygotowanych przez ekspertów Sektorowej Rady ds. Sektora Komunikacji Marketingowej.

Celem Sektorowej Rady ds. Sektora Komunikacji Marketingowej było stworzenie materiałów przedstawiających i promujących sektor komunikacji marketingowej jako miejsce pracy. Autorzy dołożyli starań, aby miały one jak najbardziej praktyczny wymiar i były dostosowane do potrzeb i wyzwań, z jakimi mierzą się obecnie uczelnie.

Jednym z zadań, stawianych przed Radą Sektorową, jest jak najlepsze dopasowanie kompetencji pracowników i kandydatów do oczekiwań pracodawców w sektorze. Działania w tym obszarze obejmują zarówno badania potrzeb kompetencyjnych, jak i różnorodne kroki podejmowane na rzecz doskonalenia oferty edukacyjnej i wspierania aktywności związanych z oceną i rozwojem kompetencji.

W pakiecie przesłanym do uczelni znalazły się cztery kompleksowe ekspertyzy dotyczące rekomendowanych zmian i funkcjonowania rekomendowanych zmian w zakresie akademickich biur karier, staży, studiów dla praktyków, a także systemu ECTS oraz szczegółowe propozycje rekomendowanych programów nauczania na uczelniach wyższych na kierunkach: Analityka w komunikacji marketingowej, Digital expert, Performance marketing, Zarządzanie projektem marketingowym i Zarządzanie w przemyśle kreatywnym.

W gronie ekspertów, którzy przygotowali pakiet, znajdują się osoby ściśle związane z zagadnieniami profesjonalnych usług rynku pracy, kwestiami rekrutacji i rozwoju karier oraz HR, angażujące się w prace grup zadaniowych.

Materiały Sektorowej Rady ds. Sektora Komunikacji Marketingowej – te szczególnie dedykowane szkołom wyższym i inne, także bardzo użyteczne, znajdują się na stronie https://radasektorowa-komunikacja.pl/publikacje-rady/

 

Zachęcamy do lektury!

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt