MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Odbyło się spotkanie inauguracyjne cyklu wspólnych warsztatów Politechniki Wrocławskiej i Technische Universität Dresden (TU Dresden). W wydarzeniu na tamtejszej politechnice, które miało na celu zacieśnienie współpracy, wzięli udział przedstawiciele wydziałów, rad dyscyplin naukowych oraz władze uczelni.

Współpraca politechnik trwa już ponad 25 lat, ale teraz ma wejść na zupełnie inny poziom. Pracowały nad tym, od początku 2022 roku, zespoły robocze pod kierunkiem prof. Dariusza Łydżby, prorektora ds. współpracy PWr i prof. Rolanda Teztlaffa, szefa Pionu Technologii, prorektora TU Dresden.

Ważnym momentem było też odnowienie umowy między Politechniką Wrocławską a TU Dresden, które nastąpiło we wrześniu 2022 roku, podczas Saksońsko-Polskich Dni Innowacji, odbywających się na PWr.

– Długoletnia współpraca obu uczelni przyczynia się do tworzenia silniejszych powiązań pomiędzy nauką, przemysłem i w efekcie naszymi obydwoma krajami – podkreślał wtedy Martin Kremer, konsul generalny Niemiec.

Efektem pracy zespołów roboczych są cykliczne warsztaty z udziałem naukowców i pracowników obu uczelni, których program ma pomóc zacieśnić relację i współpracę pomiędzy politechnikami. Pierwsze takie spotkanie już za nami. 5 i 6 października w Dreźnie wzięło w nim udział 70 osób.

– Od kilku miesięcy w Dziale Współpracy Międzynarodowej PWr intensywnie pracowaliśmy, razem z naszymi odpowiednikami z Niemiec przeprowadziliśmy wiele spotkań i wymieniliśmy dziesiątki maili, by przygotować to spotkanie jak najlepiej – mówi Anna Jarosławska, szefowa Działu Współpracy Międzynarodowej.

Na uczestników, wśród których był rektor prof. Arkadiusz Wójs, prorektor prof. Dariusz Łydżba oraz dziekani, naukowcy i przedstawiciele administracji PWr, czekał bogaty program. Pierwszego dnia wysłuchali prezentacji o obu uczelniach. Przedstawione zostały również tzw. success stories, czyli najbardziej owocne przykłady dotychczasowej współpracy. Drugiego dnia zaplanowano zwiedzanie laboratoriów na uczelni. Gospodarze zaprezentowali i opowiedzieli o działalności swoich czterech instytutów:

  • Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology,
  • Institute of Mathematical Stochastics,
  • Institute of Acoustics and Speech Communications (IAS),
  • Institute of Electronic Packaging Technology (IAVT).

Przedstawiciele delegacji reprezentujący administrację mieli okazję wziąć udział w specjalnym wydarzeniu pod nazwą „Funding-World Café”. Zostali podzieleni na trzy grupy, w zależności od obowiązków, i dzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz wymieniali pomysłami mogącymi zaowocować potencjalną współpracą. Każdy uczestnik najpierw miał dwie minuty na przedstawienie siebie na forum, a potem poszczególne grupy przez 40 minut rozmawiały przy stolikach. Po tym czasie następowała zmiana i grupa pracowników z PWr dosiadała się do innej grupy z Niemiec.

Skupiono się na trzech tematach: wspólnej pracy przy projektach badawczych, mobilności akademickiej studentów, pracowników i naukowców oraz kwestiach finansowania stypendiów i wewnętrznych programów wsparcia.

Jak informuje Anna Jarosławska kolejne warsztaty – już we Wrocławiu – PWr planuje zorganizować w pierwszym kwartale 2023 roku. Wcześniej jednak odbędą się spotkania online, które pozwolą nam opracować i wyznaczyć kolejne obszary, w których możemy współpracować.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt