MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. dr hab. Barbara Kożusznik – dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – została wybrana prezydentem Alliance for Organizational Psychology. Funkcję tę będzie pełnić do 2026 roku. Wybory nowych członków zarządu AOP odbyły się w lipcu 2022 roku.

Alliance for Organizational Psychology (AOP) to federacja stowarzyszeń z całego świata związanych z psychologią pracy i organizacji. Celem AOP jest integracja i współpraca pracowników nauki i praktyków oraz pogłębianie związków z polityką międzynarodową, promowaną m.in. przez International Labour Organization (ILO). Sojusz ma na celu także rozwój efektywnej komunikacji między członkowskimi organizacjami oraz zwiększenie zastosowania rozwiązań wypracowanych w obszarze psychologii pracy i organizacji dla poprawy jakości życia oraz standardów pracy.

Międzynarodowy sojusz tworzą: Division 1 – Work and Organizational Psychology w ramach International Association of Applied Psychology (IAAP), Society of Industrial and Organizational Psychology (SIOP) oraz European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP). W 2017 roku dołączyło do AOP Canadian  Society of  Industrial and Organizational Psychology (CSIOP).

Barbara Kożusznik jest profesorem psychologii pracy i organizacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr. Od 2018 do 2022 roku była prezydentem Division 1 International Association of Applied Psychology. Pełniła funkcję prorektor ds. współpracy międzynarodowej i spraw studenckich Uniwersytetu Śląskiego w latach 2005–2009 oraz 2009–2013. Jej obecna działalność dydaktyczna i badawcza dotyczy: wpływów społecznych w organizacji, przywództwa oraz rozwoju pracy zespołowej. Jest autorką ponad 100 publikacji z zakresu zachowań przywódczych, wpływów społecznych w organizacji i pracy zespołowej, redaktorką „Zarządzania i Technologii Informacyjnych” oraz zasiada w radzie redakcyjnej „Polish Journal of Applied Psychology”.

 

Źródło: https://us.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt