MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Wraz z Inauguracją Nowego Roku Akademickiego 2022/2023 Uczelnie Vistula będą fetować swój Jubileusz. Wielka Gala odbędzie się 25 października o godz. 10:00 w Teatrze Polskim w Warszawie.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula – jedna najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce obchodzi trzydziestolecie, a Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula – ćwierćwiecze pracy naukowej i dydaktycznej oraz działalności na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

Uczelnie będą świętować swój Jubileusz podczas Gali połączonej z Inauguracją Nowego Roku Akademickiego 2022/2023. Zaproszenie na uroczystość przyjęło wielu znamienitych gości. Wykład inauguracyjny „How technology drives the twenty-first century”wygłosi były premier Estonii Taavi Rõivas, człowiek, który miał ogromny wpływ na budowę marki E-stonii, cyfrowego tygrysa Europy.

Temat jest niezwykle ważny dla Uczelni Vistula, które są liderami w nauczaniu online. Od blisko 10-u lat z powodzeniem prowadzą studia przez Interenet, dając szansę zdobycia wiedzy tym, którzy z różnych powodów nie mogą uczyć się w tradycyjnym trybie. Doświadczenia z okresu pandemii

COVID 19 potwierdziły, że jest to właściwy kierunek.

Podczas uroczystości odczytane zostanie także przesłanie Mariyi Gabriel – komisarz UE do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Uczelnie Vistula uroczyście obchodzą swój jubileusz, bo choć zwrócone ku przyszłości i skoncentrowane na rozwoju, cenią jednocześnie historię i promują szacunek dla poprzedników. To silny fundament, na którym budują swoją pozycję. Dziś są jednymi z najlepszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce z kadrą wybitnych wykładowców oraz prestiżowymi, międzynarodowymi akredytacjami: ACCA, PMI GAC, THE ICE, CEEMAN. Akredytacje są jak pieczęcie, które poświadczają, że uczelnia spełnia najwyższe standardy w zakresie przekazywania wiedzy i badań naukowych. Są też istotnym sygnałem dla pracodawców. Pokazują im bowiem, że studenci i absolwenci, których chcą zatrudnić, na pewno mają pożądane przez nich kwalifikacje i kompetencje.

Za sukcesem Uczelni Vistula stoją ludzie, którzy w latach 90-tych XX wieku mieli wizję zbudowania silnych szkół wyższych zdolnych odgrywać ważną rolę na polskim rynku edukacyjnym. Rozwój oparty na rzetelnej pracy, fuzji i włączeniu różnorodnych zespołów doprowadził do lepszego wykorzystania infrastruktury, wzbogacenia oferty studiów i wzmocnienia zespołów naukowych. Powstały szkoły wyższe zdolne do skutecznego stawienia czoła konkurencji.

Dzięki synergii dorobku naukowego i wiedzy organizacyjnej osiągają dziś znacznie więcej na polu nauki i dydaktyki. Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula są dziś instytucjami, które odpowiadają na współczesne wyzwania i potrzeby społeczne.

Prowadzą nowatorskie badania o zasięgu międzynarodowym, umacniają współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i przede wszystkim kształcą studentów, którzy pochodzą z ponad stu krajów. Stale dostosowują programy do zmieniającego świata, w odpowiedzi na potrzeby rynku uruchamiają nowe kierunki, dając młodym ludziom szanse zdobycia najnowszej wiedzy i kompetencji, które będą im potrzebne w przyszłości. W roku swojego Jubileuszu Akademia Finansów i Biznesu Vistula rozszerzyła swoją ofertę studiów MBA o dwie nowości: MBA Women in Leadership oraz Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes. To studia podyplomowe, które pozwalają słuchaczom stworzyć osobisty plan rozwoju, przejąć odpowiedzialność za karierę oraz dołączyć do globalnej sieci obecnych i aspirujących liderów. Adresowane są do tych, którzy nie chcą być przeciętni i żyć zgodnie z utartymi schematami, lecz pragną rozwijać się i stale poszerzać swoje wpływy.

 

 

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt