MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Rektor Uniwersytetu Rolniczego, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, w swoim przemówieniu nawiązywał do obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na świecie, a także wyzwań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, bezpieczeństwem środowiska i żywności, czy bezpieczeństwem energetycznym.

Mówił też na temat aktualnych inwestycji, które już niebawem zostaną ukończone. Pierwszą z nich jest budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności – ośrodka z najnowocześniejszą w Polsce Południowej infrastrukturą, pozwalającą na koncentrację i intensyfikację działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie innowacyjnych technologii produkcji bezpiecznej żywności oraz optymalizacji warunków przechowywania i zagospodarowania odpadów. Drugą jest Klinika Małych Zwierząt – mająca realizować  zaawansowane usługi weterynaryjne bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną obejmującą diagnostykę oraz leczenie zwierząt. Nawiązał też do otwieranego w dniu Inauguracji Centrum E-learningu – które ułatwi proces kształacenia na odległość. Jak powiedział - Informatyzacja nie jest celem, a jedynie środkiem do osiągnięcia dalszych sukcesów. Cyfrowy świat to wyzwanie dla kształcenia kadr przyszłości, kolejnych pokoleń studentów uczelni rozwijających swoje kompetencje w zakresie cybernetyki, informatyki, bioinformatyki i biocybernetyki, tworzących kadry dla Przemysłu i Rolnictwa 4.0, oraz o czym się już coraz głośniej mówi Przemysłu i Rolnictwa 5.0. To wpisuje się w nowy kierunek, który uruchamiamy od tego roku akademickiego: bioinformatyka i analiza danych. Postawy tego kierunku tworzą: matematyka, biologia i informatyka. Nawiązał też do decyzji o  utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego Rolnictwa 4.0, w ramach którego w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym będzie możliwość testowania i wykorzystywania wszystkich dostępnych innowacyjnych rozwiązań, co umożliwi jeszcze lepsze wykorzystanie ogromnego potencjału pracowników i studentów URK oraz dostępnej aparatury i parku maszynowego. Słowa wdzięczności skierował do Pionu Kanclerza i Kwestora oraz wykonawców i podwykonawców. Wspomniał też o planowanym remoncie stawów w Mydlnikach, który stanowi ogromny wysiłek inwestycyjny dla Uczelni i bardzo pomocne byłoby w tym zakresie wsparcie organów Państwa oraz agend rządowych. Wyraził też zadowolenie z wyników eweluacji dyscyplin naukowych. Jak powiedział - Wobec dramatycznych przemian nauka po raz kolejny przynosi rozwiązania będące rezultatem talentu i ciężkiej pracy. Cieszymy się, ze wszystkich sukcesów naszych pracowników, doktorantów i studentów, które wydały owoc w postaci wyników ewaluacji dyscyplin naukowych. W porównaniu do ostatniej oceny uczyniliśmy postęp w postaci wejścia nauk leśnych do kategorii A+, zootechniki do A, zaś w ośmiu przypadkach do kategorii B+. Zwrócił się też do studentów: Drodzy młodzi przyjaciele, cieszę się, że po latach obostrzeń powracamy do immatrykulacji w pełnym blasku tej ceremonii. Rozpoczynacie Państwo pasjonujące nowy etap swojego życia. Rozpoczynacie wielką przygodę z nauką, na studiach wymagających wiele pracy i wytrwałości. Jestem przekonany, że czas studiów wykorzystacie w optymalny sposób. PEŁNA TREŚĆ PRZEMÓWIENIA REKTORA URK

W dalszej kolejności, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Waśko odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, skierowany do uczestników uroczystości. Słowa Ministra Edukacji i Nauki - Przemysława Czarnka odczytał zgromadzonym Wojewoda Małopolski, Łukasz Kmita. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka – absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili Uroczystość swoją obecnością znaleźli się m.in.: prof. Andrzej Waśko – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Jerzy Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Paweł Szczygieł – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Katarzyna Basiak-Gała – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie, Mieczysław Bieniek - Generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, zastępca dowódcy strategicznego NATO, Jacek Cholewa – Młodszy inspektor, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, Paweł Żaba – Brygadier, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Agnieszka Szlubowska – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, Tadeusz Trzmiel – Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Wojciech Szczepanik – Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie, Wojciech Kozak - dyrektor MPWiK, Wiaczesław Wojnarowsky – Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, Tamás Viczián – attaché ds. handlowych Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie, Agnieszka Kamińska – konsul Honorowy Malty w Krakowie. Ponadto w uroczystości udział wzięły władze krajowych i zagranicznych uczelni, byli rektorzy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przedstawiciele instytucji naukowych oraz przedstawiciele praktyki rolniczej i otoczenia gospodarczego, członkowie Rady Uczelni na kadencję 2021-2024, członkowie Rady Absolwentów URK, a także wielu innych znamienitych gości.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Doradca Prezydenta RP- prof. Andrzej Waśko, w towarzystwie Wojewody Małopolskiego - Łukasza Kmity. Medalem złotym za długoletnią służbę odznaczony został Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK. Medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: inż. Krzysztof Bialikiewicz, mgr inż. Dorota Chachlowska, mgr inż. Anna Kuczera, dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. URK- Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich WIPiE, mgr inż. Magdalena Pisarczyk-Pyzik, dr hab. inż. Tomasz Warzecha, prof. URK. Medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczono następujące osoby: mgr Katarzyna Bugajska, mgr Paweł Jakubiec, mgr inż. Michał Rapacz, mgr Sylwia Sapa.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2022 roku uhonorowano 5. pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Aktu dekoracji dokonała Małopolska Wicekurator Oświaty, Halina Cimer w asyście Rektora URK,  dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. URK. Medale otrzymali: dr hab. inż. Krzysztof Adamczyk, prof. URK, dr hab. inż. Anna Lenart-Boroń, prof. URK, dr hab. inż. Jacek Salamon, dr inż. Tomasz Schwarz, prof. URK, dr hab inż. Katarzyna Wolny-Koładka, prof. URK. W imieniu odznaczonych głos zabrał dr inż. Tomasz Schwarz, prof. URK.

Rektor URK wręczył także powołania nowym członkom Rady Absolwentów przy Rektorze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie: Pawłowi Szczygłowi – Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz brygadierowi, Pawłowi Żabie – Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas uroczystości, w imieniu studentów Uniwersytetu Rolniczego, przemówienie wygłosiła Anna Babicz – przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. W dalszej kolejności prof. dr hab. inż. Jarosław Socha, koordynator dyscypliny nauki leśne wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania środowiskowe i społeczne dla sektora leśnego związane z wprowadzeniem unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i strategii leśnej”.

Na zakończenie, Rektor podziękował zebranym za przybycie, a także Chórowi Uniwersytetu Rolniczego oraz Męskiemu Chórowi Środowiska Akademickiego AGRICOLA pod dyrekcją Pani dr Joanny Gutowskiej-Kuźmicz, za artystyczną oprawę uroczystości. Słowa wdzięczności skierował także do osób zaangażowanych w przygotowanie i sprawny przebieg tegorocznej Inauguracji.

Źródło: https://urk.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave