MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Ranking PERSPEKTYW doskonale ukazuje systematyczny awans Politechniki Lubelskiej. Porównując dane z 2012 roku, do tych uzyskanych w bieżącym, widzimy duży skok z pozycji 52 na 32. Nie inaczej sprawa wygląda w zestawieniu uczelni technicznych, w którym awansowaliśmy z miejsca 15. na pozycję 8. Natomiast w kategoriach „innowacyjność” i „wynalazczość” od wielu lat zajmujemy miejsca na podium. Potwierdza to raport roczny Urzędu Patentowego RP - powiedział rektor uczelni, prof. Zbigniew Pater.

To była wyjątkowa uroczystość. W środę, 5 października 2022 r. Politechnika Lubelska zainaugurowała nie tylko rok akademicki 2022/2023, ale także jubileuszowy, bo 70. rok swojej działalności. Razem z pracownikami i studentami Uczelni rozpoczęcie nowego roku pracy i nauki świętowali zaproszeni goście, w tym parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa i innych szkół wyższych.

„Uczelnia była nader dziwna: ma władze, studentów, kilku wykładowców i odpowiednie pieczęcie urzędowe, ale nie ma ani jednego metra kwadratowego własnych pomieszczeń i najniezbędniejszych pomocy naukowych” – tak mówiono o początkach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie.

Rzeczywiście, pierwsze lata funkcjonowania uczelni były trudne. Obok problemów w zakresie bazy lokalowej także niedobory odpowiedniej kadry były największym hamulcem rozwoju WSInż. – mówił rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater. Aby zrozumieć, jak wiele przeszkód pokonała i jak wiele osiągnęła dzięki ludziom zaangażowanym w jej rozwój, rektor przypomniał najważniejsze wydarzenia z jej historii. – 13 maja 1953 roku Rada Ministrów powołała jednowydziałową Wieczorową Szkołę Inżynierską z nieco ponad setką studentów. Pierwszy budynek uczelni przeznaczony dla Wydziału Elektrycznego został oddany do użytkowania w 1967 r. Przełomową datą był rok 1977, kiedy uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz, co najważniejsze, Wyższa Szkoła Inżynierska przekształciła się w Politechnikę Lubelską.

Rektor prof. Zbigniew Pater, przedstawiając 70 lat Politechniki Lubelskiej, posłużył się liczbami, które najlepiej pokazują rozwój uczelni.

Dzisiaj grono studentów I roku, przyjętych na studia w ostatniej rekrutacji liczy prawie 3 tysiące osób. Zaś ogólna liczba studentów to blisko 7,5 tys. Od roku 2018 liczba obcokrajowców wzrosła o 28% z 650 do 830 osób, z których najliczniejszą grupę stanowią obywatelki i obywatele Ukrainy. W tegorocznej ewaluacji działalności naukowej otrzymaliśmy dwie kategorie A+, dwie A oraz trzy B+, co oznacza, że wszystkie dyscypliny mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Ze 136 decyzjami o uzyskaniu patentu jesteśmy liderem w zakresie innowacyjności i ochrony wynalazków. Nasi pracownicy realizują 29 projektów badawczych za prawie 9,5 mln zł – wymieniał rektor PL.

Rektor poinformował o planowanych inwestycjach na kampusie. – Budynek IT Tower będzie zlokalizowany w miejscu obecnego parkingu między akademikami a kaplicą. Jego koszt wynosi ok. 100 milionów złotych. Będzie służył integracji środowiska informatycznego miasta i regionu, a także pozwoli na wyławianie talentów informatycznych wśród studentów. Natomiast „Centrum Wiedzy i Kultury Politechniki Lubelskiej” przeznaczone będzie między innymi dla Centrum Informacji Naukowo-Technicznej oraz zespołów artystycznych. Znajdzie się tu również nowoczesna sala Senatu, a także sala konferencyjno-widowiskowa – zapowiedział rektor PL.

Rektor chwalił pracowników. – Podczas tegorocznej ewaluacji działalności naukowej otrzymaliśmy po dwie kategorie A+ i A oraz trzy B+, co oznacza, że wszystkie dyscypliny będą miały uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Stanowi to najlepszy dowód na wysoki poziom i profesjonalizm naszej kadry.

Nawiązując do wyników ewaluacji, rektor zwrócił uwagę na to, że Politechnika Lubelska spełnia wszystkie warunki ubiegania się o status uczelni badawczej. – Gdy tylko Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosi konkurs, będziemy gotowi i na pewno w nim wystartujemy – zapewnił prof. Zbigniew Pater.

Aby wspierać pracowników i studentów w ich rozwoju, uruchomione zostały programy projakościowe. – W tym roku przyznano dofinansowanie 92 projektom na łączną kwotę 1,5 mln złotych. Szczególnie warto przyjrzeć się współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz komercjalizacji wyników badań. Jednym z podstawowych celów, jakie stawiamy sobie obecnie jest odzyskanie – wyhamowanej podczas trwającej pandemii – dynamiki prac wykonywanych wspólnie z przemysłem – podkreślił rektor.

Była także informacja o rankingach. – Ranking PERSPEKTYW doskonale ukazuje systematyczny awans Politechniki Lubelskiej. Porównując dane z 2012 roku, do tych uzyskanych w bieżącym, widzimy duży skok z pozycji 52 na 32. Nie inaczej sprawa wygląda w zestawieniu uczelni technicznych, w którym awansowaliśmy z miejsca 15. na pozycję 8. Natomiast w kategoriach „innowacyjność” i „wynalazczość” od wielu lat zajmujemy miejsca na podium. Potwierdza to raport roczny Urzędu Patentowego RP, w którym Politechnika Lubelska także jest liderem wśród krajowych i zagranicznych podmiotów z największą liczbą udzielonych patentów w 2021 roku.

Na zakończenie wystąpienia rektor nawiązał do Roku Jubileuszowego. – Rozpoczęty dzisiaj rok akademicki będzie obfitował w wiele wydarzeń, zarówno o charakterze stricte naukowym, jak konferencje i sympozja, poprzez wydarzenia edukacyjne, aż po te artystyczne i sportowe. Kulminacją 70-lecia uczelni będą przyszłoroczne obchody Święta Uczelni z uroczystą galą w Centrum Spotkania Kultur i towarzyszące mu dwudniowe Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Immatrykulacja studentów i doktorantów

Oficjalne rozpoczęcie nowego roku akademickiego to także ważny moment dla nowo przyjętych studentów. Podczas inauguracji złożyli ślubowanie, odbyło się także symboliczne pasowanie berłem. Ślubowanie złożyli też doktoranci ze Szkoły Doktorskiej.

W imieniu studentów głos zabrała Żaneta Syczek, przewodnicząca Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej. Przemawiając do żaków, zwróciła uwagę, że dołączają do jednej z najlepszych szkół technicznych w Polsce, gdzie pracują ludzie, których patenty i wynalazki są z uznaniem odbierane nie tylko w kraju, ale także na całym świecie. I apelowała do studentów: – Chciałabym, żebyście w ten nowy etap swojego życia wkroczyli z ciekawością i wspaniałą energią. Żeby nigdy nie zabrakło Wam wiary w siebie. Niech w tej drodze towarzyszy Wam zapał, uśmiech i chęci. Życzę Wam, żebyście nigdy się nie poddawali, żebyście wciąż zachwycali się światem i zawsze podążali za swoimi marzeniami.

Odznaczenia za wynalazczość

Rektor przypomniał, że Politechnika Lubelska jest liderem pod względem liczby wynalazków i innowacyjności, czego potwierdzeniem są liczne rankingi oraz nagrody i wyróżnienia przyznawane pracownikom naszej Uczelni.

Postanowieniem Prezesa Rady Ministrów Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości” otrzymali:

prof. dr hab. Witold STĘPNIEWSKI

dr hab. inż. Jarosław BIENIAŚ

dr hab. inż. Piotr WOLSZAK

dr inż. Krzysztof CIECIELĄG

dr inż. Krzysztof MAJERSKI

dr inż. Monika OSTAPIUK

dr inż. Piotr TEREBUN

dr inż. Dariusz ZIELIŃSKI

mgr inż. Michał KWIATKOWSKI

Aktu odznaczenia dokonał zastępca prezesa Urzędu Patentowego RP Piotr Zakrzewski. Podkreślił ogromną pracę i zasługi Politechniki Lubelskiej na rzecz wynalazczości: W raportach UP za lata 2019-2021 Politechnika Lubelska dokonała 434 zgłoszeń, co stanowi ponad 10% biorąc pod uwagę 80 uczelni. Prezes odniósł się także naszych odznaczonych, krótką podsumowujac ich aktywność na polu wynalazczości.

Tytuł Wybitnego Absolwenta

Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej, które od wielu lat promuje uczelnię i jej absolwentów po raz kolejny wyłoniło w drodze konkursu Wybitnego Absolwenta. Tym zaszczytnym tytułem uhonorowany został Pan Piotr Masłowski.

Laureat ukończył Wydział Elektryczny, specjalność inżynierskie zastosowania informatyki. Jest wiceprezesem zarządu ASSECO BUSINESS SOLUTIONS. Współpracuje z Politechniką Lubelską w obszarze naukowo-badawczym, szczególnie w kierunku badania interfejsów oprogramowania. Spółka, którą zarządza, zatrudnia blisko 200 absolwentów Politechniki Lubelskiej, przede wszystkim kierunku informatyka – poinformował sekretarz Kapituły Konkursu Krzysztof Galej.

Okolicznościowy dyplom Wybitnemu Absolwentowi wręczył prezes Towarzystwa Mirosław Pyzik, a statuetkę – rektor prof. Zbigniew Pater.

Tak czas studiów wspomina Piotr Masłowski: To był najpiękniejszy okres mojego życia. Wtedy zrozumiałem kim chcę być, w którym kierunku podążać. Kiedy rozpoczynałem naukę Politechnika Lubelska była jedynym miejscem w regionie, gdzie była możliwość dostępu do nowoczesnej technologii.

Wykład inauguracyjny

Ważnym punktem inauguracji był wykład inauguracyjny pt. „Ewaluacja działalności naukowej obecnie i w przyszłości”, który wygłosił prof. dr hab. Jan Pomorski z Komitetu Ewaluacji Nauki.

Podczas wykładu prof. Jan Pomorski podzielił się odczuciami po pierwszej ewaluacji. – Wszystkie strony dostrzegają potrzebę ewaluacji, ale warunkiem koniecznym acz niewystarczającym utrzymania społecznego zaufania do procesu ewaluacji jest TRANSPARENTNOŚĆ wszystkich podejmowanych decyzji (zarówno KEN, jak i Ministra). Kolejnym niezbędnym wymogiem jest JASNOŚĆ i STABILNOŚĆ przepisów prawnych dotyczących ewaluacji.

Pogratulował Politechnice Lubelskiej wyników ewaluacji. – Uczelnia znajduje się na 5 pozycji wśród szkół wyższych technicznych. Natomiast jest liderem w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, wyprzedzając takie uczelnie jak Politechnika Warszawska czy Wrocławska.

Profesor wyraził obawy o przyszłość ewaluacji. – Nadal stąpamy „po ruchomych piaskach” (…).  Zapowiadane przez kierownictwo resortu zmiany w Ustawie i Rozporządzeniu o ewaluacji odsuwane są w czasie, z niekorzyścią dla jakości trwającego już przecież procesu. Zmiana reguł gry w jej trakcie, to coś czego  nie lubi nikt (i podstawa odwołań opisowych)! I dodał: – KEN ma swoją koncepcję niezbędnych korekt w ewaluacji, ale nie wiemy, czy nasz głos i na ile będzie wysłuchany. Dotyczą one liczby „N”, listy czasopism, listy wydawnictw, K3 i A+.

Źródło: https://pollub.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt