MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ogłoszony jeszcze w sierpniu „Program Stypendialny dla Dziewczyn w STEM AlphaLab – Perspektywy” okazał się strzałem w dziesiątkę – otrzymaliśmy ponad 500 zgłoszeń od znakomitych w przeważającej większości kandydatek.

Po przeczytaniu imponujących listów motywacyjnych, dokładnej analizie wszystkich spełnianych przez kandydatki kryteriów, a przede wszystkim po burzliwych dyskusjach wybraliśmy 20 najlepszych stypendystek – studentek I roku, które w październiku 2022 zaczęły kształcenie na jednym z kierunków z dziedziny STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics).

Każda z wyróżnionych przez nas 20 dziewczyn otrzyma:

  • 30 000 zł – całkowita kwota wsparcia przyznana na dwa lata (do czerwca 2024);
  • serię bezpłatnych szkoleń online;
  • bezpłatny udział w prestiżowym Women in Tech Camp 2022 (inspiracyjny obóz dla dziewczyn) oraz w Perspektywy Women in Tech Summit 2023 (największa w Europie konferencja dla kobiet w technologiach).

Wybrane przez nas stypendystki (charakterystyka):

  • pochodzą z różnych rejonów Polski i w przeważającej większości są mieszkankami miejscowości do 50 tys. mieszkańców
  • zaczęły studia na kierunkach takich jak m.in.: automatyka i robotyka, fizyka techniczna, informatyka, informatyka i ekonometria, informatyka i systemy inteligentne, inżynieria biomedyczna, inżynieria i analiza danych, inżynieria systemów, studia informatyczno-matematyczne, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze)
  • są studentkami uczelni technicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Wojskowa Akademia Techniczna) i uniwersytetów (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski)
  • mają na swoim koncie znaczące sukcesy edukacyjne (konkursy, olimpiady, doskonałe wyniki egzaminów maturalnych) i udział w projektach np. informatycznych, naukowych
  • w większości ich sytuacja materialna jest poniżej przeciętnej.

Celem programu stypendialnego AlphaLab – Perspektywy jest wspieranie kobiet w kształceniu się w dziedzinie STEM, a w konsekwencji pracy w branży nowych technologii. By ta branża mogła się harmonijnie rozwijać i proponować rozwiązania użyteczne dla wszystkich grup społecznych, konieczna jest m.in. równa reprezentacja przedstawicieli obu płci wśród pracowników tego sektora gospodarki. Tymczasem kobiety wciąż stanowią mniejszość w zawodach STEM – wynika to m.in. z ich niedoreprezentowania na kierunkach ścisłych i technicznych na studiach I i II stopnia, a także na studiach doktoranckich i wśród naukowczyń.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy od lat stara się tę sytuację zmieniać, podejmując różnorodne prokobiece działania wspólnie z partnerami z uczelni (m.in. programy Dziewczyny na Politechniki i Dziewczyny do Ścisłych) oraz z biznesu (np. programy stypendialne). Najnowszy projekt z tego nurtu to wspólny program stypendialny AlphaLab i Perspektyw, który rusza pod koniec października 2022 i skierowany jest do maturzystek 2022 od roku akademickiego 2022/2023 studiujących w obszarze STEM.

Oto jak nadesłane kandydatury oceniła Natalia Krasnodębska, odpowiedzialna za program stypendialny w firmie AlphaLab Capital: Byliśmy ogromnie poruszeni, czytając listy motywacyjne kandydatek – historie niektórych z tych odważnych i utalentowanych kobiet są po prostu niesamowite! Choć wybór był trudny, ostatecznie wyselekcjonowana przez nas grupa wykazuje zainteresowania, motywację, umiejętności i determinację do osiągnięcia sukcesu, czasem wbrew znacznym przeciwnościom. Mamy nadzieję, że entuzjazm, z jakim te kobiety podchodzą do swojej przyszłości, poniesie je daleko. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać ich drogę! Nie możemy się doczekać spotkania z nimi w grudniu!

Więcej informacji o programie: https://perspektywy.org/scholarships/alphalab/

Organizatorzy

Fundacja Edukacyjna Perspektywy — organizacja pozarządowa non-profit, działająca od 1998 roku, która specjalizuje się we wspieraniu młodych ludzi w podejmowaniu najważniejszych życiowych decyzji, takich jak wybór zawodu, szkoły i uczelni oraz w budowaniu jakości polskiego szkolnictwa średniego i wyższego. Więcej: www.womenintech.perspektywy.org.

AlphaLab Capital – oparta na technologii grupa handlowa, która codziennie przeprowadza transakcje o wartości ponad 2 mld USD w kryptowalutach na ponad 40 giełdach, zarówno scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych. Byliśmy jednym z pierwszych inicjatorów handlu ilościowego na blockchainie, a dziś obsługujemy tysiące algorytmów 24/7 w globalnej sieci serwerów handlowych. Więcej: alphalab.capital.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave